Andehit có tác dụng với naoh không

Bài viết tiếp sau đây trình diễn các tư tưởng, văn bản về Anđehit và Xeton cũng tương tự các đặc điểm hóa học, đồ gia dụng lí, áp dụng trong thực tiễn của chính nó
*

Andehit – Xeton


A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- Các có mang rất có thể cần sử dụng cùng với anđehit: + Anđehit là HCHC nhưng phân tử tất cả team - CHO links cùng với cội hiđrocacbon, với H hoặc cùng nhau.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

*

+ Anđehit là sản phẩm nhận được Khi nỗ lực nguim tử H vào hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC mà lại phân tử gồm team -CHO liên kết trực tiếp với C hoặc H - Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): hay sử dụng Lúc viết phản ứng cháy. + CxHy(CHO)zgiỏi R(CHO)z: hay được dùng Khi viết làm phản ứng xẩy ra sống team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số links p + số vòng): hay được sử dụng Khi viết bội nghịch ứng cộng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên gắng thế

Tên sửa chữa = Tên hiđrocacbon khớp ứng + al

2. Tên thường

Tên thường = Anđehit + Tên axit khớp ứng Tên axit (nuốm hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chụ ý:Dung dịch HCHO 37% →40% Hotline là: Fomalin xuất xắc fomon.

III. Tính hóa học đồ lí

- Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại hầu như là chất lỏng.

*

- Anđehit tất cả ánh sáng sôi thấp hơn Ancol bao gồm trọng lượng phân tử tương tự tuy nhiên cao hơn đối với hidrocacbon có thuộc số nguyên tử C trong phân tử.

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cùng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Crúc ý: - Trong phản nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R gồm các link pi thì H2cùng vào cả các link pi đó. - Phản ứng với H2minh chứng anđehit có tính oxi hóa.

2. Phản ứng với AgNO3/NH3(bội nghịch ứng tcầm bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - Phản ứng minh chứng anđehit gồm tính khử và được dùng để làm nhận biết anđehit. - Riêng HCHO gồm bội nghịch ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Crúc ý: - Phản ứng tổng quát sinh sống trên vận dụng cùng với anđehit không tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Nếu gồm nối bố nằm ở đầu mạch thì H của C nối cha cũng bị thay thế bởi Ag. - Các điểm sáng của làm phản ứng tchũm gương của anđehit: + Nếu nAg= 2nanđehit→anđehit ở trong loại đối chọi chức và không hẳn HCHO. + Nếu nAg= 4nanđehit→anđehit đó ở trong nhiều loại 2 chức hoặc HCHO. + Nếu nAg> 2nlếu hợpnhững anđehit đối kháng chức thì tất cả hổn hợp đó gồm HCHO. + Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit(nếu như trong hỗn hợp không có HCHO). - Một số các loại chất không giống cũng có công dụng tsay đắm gia bội phản ứng tcố gương gồm: + HCOOH và muối hạt hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4lúc làm phản ứng chỉ tạo thành những chất vô cơ. + Các tạp chức có đựng nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trả toàn CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O Nếu đốt cháy anđehit nhưng nCO2= nH2Othì anđehit thuộc một số loại no, đơn chức, mạch hở. CnH2n+1CHO →(n + 1)CO2+ (n + 1)H2O b. Phản ứng thoái hóa không trả toàn R(CHO)x+ x/2O2→R(COOH)x(xúc tác Mn2+, t0) Đối cùng với bài toán thù lão hóa anđehit thành axit phải để ý định quy định bảo toàn cân nặng vào quy trình giải.

4. Phản ứng với Cu(OH)2làm việc ánh nắng mặt trời cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch ốp →Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit. Chụ ý:Phản ứng cùng với Cu(OH)2hay được thực hiện trong môi trường kiềm đề nghị có thể viết phản ứng dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có bội phản ứng này.

5. Phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr Nếu anđehit còn có link pi sống gốc hiđrocacbon thì xẩy ra bên cạnh đó phản nghịch ứng cộng Br2vào link pi kia.

V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

- Cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Tdiệt phân este của ancol không bền say mê hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số làm phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận biết anđehit

- Tạo kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3. - Tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao. - Làm mất color dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO làm phản ứng cùng với hỗn hợp Brom gồm khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu nhằm cấp dưỡng poliphenolfomandehit (làm cho chất dẻo), cần sử dụng trong tổng thích hợp phđộ ẩm nhuộm, dược phẩm. - Dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước Điện thoại tư vấn là fomon giỏi fomalin dùng làm dìm xác động vật, trực thuộc domain authority, tẩy uế, sát trùng... - Axetandehit được dùng đa số để tiếp tế axit axetic.

B. XETON

I. Định nghĩa

- Xeton là HCHC mà phân tử tất cả team chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 nguyên ổn tử C.

Xem thêm: Cách Để Phát Hiện Người Kiêu Ngạo Là Gì, Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Kiêu Ngạo

*

- CTTQ của xeton đơn chứcbao gồm dạng: R - CO - R’

II. Danh pháp

1. Tên ráng thê

Tên thay thế sửa chữa = Tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm C vào đội CO + on

2. Tên gốc - chức

Tên cội chức = Tên cội R, R’ + xeton

III. Tính chất hóa học

- Phản ứng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không có làm phản ứng tnúm gương, ko làm phản ứng với Cu(OH)2sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao, không làm mất color hỗn hợp Brom như anđehit. - Phản ứng cầm nghỉ ngơi gốc hidrocacbon địa điểm cạnh bên đội CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (bao gồm CH3COOH)

IV. Điều chế

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế loại gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung ứng axeton.

V. Ứng dụng