Isaac bị phát hiện mặc áo cặp với "bạn gái tin đồn" diệu nhi