Hơn 700 triệu đồng ủng hộ miền trung, gây quỹ từ thiện từ giải golf cú – bánh bảo ngọc