TIẾNG HÁT : BẢO YẾN : NHÃ PHƯƠNG : CA KHÚC : TÔI THƯƠNG