Bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam tam kỳ, quảng nam