Bệnh viện mắt bắc trung nam tp. thanh hoá, thanh hoá