Cá rô phi chiên giòn chấm mắm tỏi vừa rẻ, vừa dễ làm