Cộng điểm dw train, săn boss, pk, buff trong game mu