Cách Làm Bài Ielts Writing Task 1 Map

Dấu hiện phân biệt loại bài tập này là chỉ có duy tuyệt nhất một bạn dạng đồ xuất hiện thêm và nó chẳng thể hiên sự thay đổi theo thời gian như phiên bản đồ kép. Cụ vào đó, trên thuộc một bản đồ sẽ biểu đạt hai vị trí khác nhau. Mỗi điạ điểm sẽ có được những đặc điểm khác nhau do vùng địa lý của nó không giống nhau, và do đó, những đặc điểm đó phải được biểu hiện trong bài. Một lượt nữa, dạng phiên bản đồ này là miêu tả sự khác nhau, chứ không hẳn sự đổi khác theo thời gian.

Bạn đang xem: Cách làm bài ielts writing task 1 map

*

Dàn bài bác IELTS Writing Task 1 dạng bài nhận xét bạn dạng đồ đơn

Theo thầy Simon thì những bài single maps này thường hãn hữu khi lộ diện so cùng với double map, nhưng các bạn cũng đừng vì chưng vậy là thiếu cẩn trọng bỏ quên "em" này nhé.

Để làm bài này, kế hoạch tổng quát lác là các bạn mô tả vùng địa lý của từng địa điểm; so sánh, đối chiếu nó cùng với từng mốc khác nhau. VD địa điểm 1 cùng 2 đối với housing area nỗ lực nào, đối với transport liên kết systems như thế nào. Vẫn tiếp tục group những mốc lại cùng với nhau nhằm xếp vào paragraph.

Về tự vựng và ngữ pháp thì vẫn giống hệt như lesson 7: giải pháp nhận xét bản đồ kép nhé.

 

Vận dụng vào viết bài

The maps below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

*

 


Bước 1: quan lại sát và chọn key features

Cố cụ đừng dìm xét riêng rẽ từng S1 với S2, mà đề xuất nhận xét theo chiều ngang, tức là so sánh, đối chiếu S1 & S2 theo từng tiêu chuẩn nào đó.

So sánh 1: vị trí của S1 và S2 đối với các khoanh vùng lân cận. S1 nằm ở vị trí countryside, phía north-west của thị trấn, ngay sát Hindon, gần khu vực housing phía bắc thị trấn. Trong những lúc S2 ngơi nghỉ ngay trong town centre, bị bao vây bởi quần thể industry, gần khu vực housing phía phái mạnh thị trấn, ngay gần Bransdon & Cransdon.

So sánh 2: vị trí của S1 và S2 so với hệ thống giao thông: railway & main roads (hoặc bạn có thể hiểu theo phong cách là để đến được S1 & S2 thì phải dịch rời bằng gì). S2 ở đoạn ngay vào town centre nên không thể đi bởi private vehicles được. Trong lúc đó, S1 nằm trên main roads đến Hindon, nhưng lại sẽ bất lợi nếu đi từ Bransdon hoặc Cransdon. Cả hai phần đa nằm gần tuyến railway chạy xuyên qua toàn thị trấn.

*Lưu ý, bài này là lên chiến lược nên các bạn dùng thì hiện tại tại & tương lai, không cần sử dụng thì quá khứ.

 

Bước 2: thu xếp key features & lên dàn ý bài xích viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewĐiểm khác trước tiên là địa chỉ S1 outside the town, S2 in the town centre. Sản phẩm công nghệ hai là việc tương quan thân S1 & S2 so với transport links và 3 thị trấn bé dại lân cận.
Body Paragraph 1Nêu các key features trong so sánh 1
Body Paragraph 2Nêu những key features trong so sánh 2

 

Bước 3: Viết bài

IntroductionParaphrase đề bài

The maps below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The maps shows two possible sites for the supermarket.

= The map given illustrates the two potential positions (S1 and S2) for a new supermarket which will be built in a town called Garlsdon.

OverviewĐiểm khác trước tiên là địa điểm S1 outside the town, S2 in the town centre. Trang bị hai là sự tương quan giữa S1 & S2 so với transport link và 3 thị trấn nhỏ dại lân cận.Overall, the main difference between the two sites is that S1 is outside the town, whereas S2 is in the town centre. The sites can also be compared in terms of access by road or rail, và their positions relative to lớn three smaller towns.
Body Paragraph 1Nêu những key features trong so sánh 1Looking at the location of S1 and S2, the maps shows that S1 is in the countryside to the north west of Garlsdon, & close khổng lồ Hindon, as well as the residential area north of the town. Meanwhile, S2 is in the town centre close lớn the housing area south of Garlsdon, & surrounded by an industrial zone.
Body Paragraph 2Nêu các key features trong so sánh 2Turning to the transport systems,there are main roads from Hindon, Bransdon and Cransdon to lớn Garlsdon town centre, but this is a no traffic zone, so there would be no access lớn S2 by car. By contrast, S1 lies on the main road khổng lồ Hindon, but it would be more difficult to reach from Bransdon và Cransdon. Both supermarket sites are close khổng lồ the railway that runs through Garlsdon from Hindon to lớn Cransdon.

 

Toàn bộ bài xích mẫu: 

The map given illustrates the two potential positions (S1 & S2) for a new supermarket in a town called Garlsdon.

Overall, the main difference between the two sites is that S1 is outside the town, whereas S2 is in the town centre. The sites can also be compared in terms of access by road or rail, và their positions relative to lớn three smaller towns.

Looking at the location of S1 and S2, the bản đồ shows that S1 is in the countryside to the north west of Garlsdon, và close to lớn Hindon, as well as the residential area north of the town. Meanwhile, S2 is in the town centre close khổng lồ the housing area south of Garlsdon, và surrounded by an industrial zone.

Xem thêm: Sejuani Mùa 11: Bảng Ngọc Cho Sejuani Mùa 9: Cách Chơi, Lên Đồ Chất Nhất

Turning to the transport systems,there are main roads from Hindon, Bransdon and Cransdon to lớn Garlsdon town centre, but this is a no traffic zone, so there would be no access lớn S2 by car. By contrast, S1 lies on the main road lớn Hindon, but it would be more difficult to lớn reach from Bransdon and Cransdon. Both supermarket sites are close to the railway that runs through Garlsdon from Hindon to Cransdon.

 

Count: 194 words

 

Thực hành viết IELTS Writing với nhận bắt buộc hồi trong khoảng 48h

Để viết bài về chủ thể Single maps ban hãy click vào chỗ này nhé