CÁCH LÀM BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

*

*

Home Financial accounting Các cây bút toán điều chỉnh và khóa sổ Kế toán Mỹ
*
*
*
*

Các bút tân oán điều chỉnh với khóa sổ Kế toán thù Mỹ

1. Các cây bút tân oán điều chỉnh:Các cây viết toán thù điều chỉnh được ghi bên trên cơ sở: khối hệ thống kế toán thù doanh nghiệp được tiến hành theo các đại lý dồn tích accrual basis, nguyên lý kì kế tân oán accounting period với chế độ tương xứng matching principle.

Bạn đang xem: Cách làm bút toán điều chỉnh

 

Cuối kì kế toán thù, sau khi lập chấm dứt Bảng bằng vận thử cùng trước khi lập các report tài chính, kế toán bắt buộc triển khai các bút toán thù điều chỉnh sau:

 

1.1. thay đổi khấu hao gia sản nạm định

 

Cuối kì, kế toán thù tính ra số khấu hao tài sản thắt chặt và cố định đề nghị trích vào kì với ghi bút tân oán điều chỉnh:

 

Nợ TK “Chi phí khấu hao gia sản thắt chặt và cố định - Depreciation Expense”

 

Có TK “Hao mòn luỹ kế của TSCĐ - Accumulated Depreciation”

 

Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định rất có thể được kiểm soát và điều chỉnh mỗi tháng hoặc được ghi 1 lần vào thời điểm cuối năm tài chủ yếu.

 

1.2. Điều chỉnh lệch giá nhận trước (lệch giá không thực hiện)

 

Doanh thu dấn trước gây ra trong ngôi trường hòa hợp công ty nhận được chi phí trước cho việc tiến hành dịch vụ, khoản chi phí cảm nhận thực ra là lệch giá của không ít kì kế toán tiếp theo, chứ không phải lệch giá của kì thu chi phí. Do vậy, kế toán thù cần kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục tiêu đề đạt đúng đắn số lệch giá vẫn triển khai của kì này.

 

Khi tạo nên doanh thu dìm trước - Deffered Revenue

 

Nợ TK “Tiền - Cash”: Tổng số chi phí sẽ nhận

 

Có TK “Doanh thu dìm trước - Unearned Revenue”

 

Điều chỉnh lợi nhuận dìm trước, tính vào lệch giá kì kế tân oán hiện thời:

 

Nợ TK “Doanh thu nhấn trước - Unearned Revenue”

 

Có TK “Doanh thu - Revenue”: Doanh thu tiến hành kì này

 

1.3. Điều chỉnh doanh thu chưa thu

 

Doanh thu không thu phát sinh trong ngôi trường thích hợp doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện câu hỏi cung ứng sản phẩm hoá, các dịch vụ đến quý khách tuy vậy chưa nhận thấy tiền. Việc tkhô giòn toán sẽ tiến hành triển khai tại một thời điểm trong tương lai. Kế tân oán điều chỉnh lệch giá đề nghị thu bằng bút tân oán sau:

 

Nợ TK “Phải thu... - Accounts (Interest) Receivable”

 

Có TK “Doanh thu... - Rent, Interest Revenue”

 

1.4. Điều chỉnh những nhiều loại ngân sách trả trước

 

- thay đổi chi phí bảo hiểm trả trước:

 

lúc tkhô giòn tân oán tiền tải bảo hiểm:

 

Nợ TK “Bảo hiểm trả trước - Prepaid Insurance”

 

Có TK “Tiền - Cash”

 

thay đổi tiền bảo hiểm, tính vào ngân sách năm nay:

 

Nợ TK “Chi tiêu bảo đảm - Insurance Expenses”

 

Có TK “Bảo hiểm trả trước - Prepaid Insurance”

 

- thay đổi chi phí văn uống phòng phẩm:

 

Lúc cài đặt vnạp năng lượng chống phđộ ẩm nhập kho, kế tân oán ghi:

 

Nợ TK “Văn phòng phẩm - Office supplies”

 

Có TK “Tiền - Cash”: Số đang thanh hao tân oán bởi tiền

 

Có TK “Phải trả bạn buôn bán - Accounts Payable”: Số không trả

 

Số dư của tài khoản “Văn phòng phẩm” được bộc lộ ở bảng bằng vận demo không điều chỉnh. Vào thời gian lập report, địa thế căn cứ vào tác dụng kiểm kê, kế tân oán tính ra số vnạp năng lượng phòng phđộ ẩm sẽ áp dụng vào kì kế toán và ghi cây bút toán thù điều chỉnh:

 

Nợ TK “Chi phí văn uống phòng phđộ ẩm - Office supplies Expense”

 

Có TK “Văn chống phđộ ẩm - Office supplies”: số văn chống phđộ ẩm đang sử dụng vào kì kế toán

 

1.5. thay đổi những loại chi phí phải trả.

 

giá thành đề nghị trả là những khoản ngân sách thực tiễn không hẳn chi trả mà lại được xem vào ngân sách sale mang lại kì hiện tại hành. Kế toán thù phải ghi tăng chi phí của kì kế toán thù hiện tại hành cùng tăng nợ đề nghị trả.

 

Ví dụ: công ty chúng tôi trả lương vào trong ngày máy 6 hàng tuần (lương tuần - wage), nhưng ngày kết thúc tháng lại là ngày sản phẩm công nghệ 3. do đó, gồm 2 ngày (thứ hai và máy 3) trực thuộc tháng này, tuy nhiên tiền lương lại được trả vào sản phẩm công nghệ 6 trong tuần đầu của tháng tiếp sau. Vậy bắt buộc, kế toán đề xuất tính chi phí lương của 2 ngày kia vào chi phí của mon này tuy vậy không tkhô hanh toán cho người lao rượu cồn.

 

Bút tân oán kiểm soát và điều chỉnh trong trường vừa lòng trên được ghi nhỏng sau:

 

Nợ TK “giá thành chi phí lương - Wages expense”: lương của 2 ngày

 

Có TK “Phải trả CNV - Wages payable”

 

Kế toán kiểm soát và điều chỉnh tương tự cùng với những khoản chi phí nên trả khác như: chi phí mướn đề xuất trả, lãi vay mượn cần trả...

 

2. Các bút tân oán khoá sổ (Closing Entry):

 

Doanh thu, chi phí với Việc rút ít vốn của nhà sở hữu được luỹ kế trong kì kế toán. Cuối kì kế tân oán, Khi thực hiện lập báo cáo, các biến hóa này bắt buộc được đưa quý phái ghi nhấn trên tài khoản vốn của công ty thiết lập. Xét về kỹ năng kế tân oán, khoá sổ là kết chuyển số liệu về doanh thu, chi phí, rút vốn, gửi số dư các tài khoản này về số 0.

Xem thêm: Microsoft Cảnh Báo "Tắt Ngay" Windows Sidebar Là Gì, Khám Phá Sidebar Trong Win 7 Là Gì

 

Khoá sổ tài khoản doanh thu:

 

Nợ TK “Doanh thu - Revenue”

 

Có TK “Xác định kết quả - Income summary”

 

Khoá sổ tài khoản bỏ ra phí:

 

Nợ TK “Xác định công dụng - Income summary”

 

Có TK “Ngân sách - Expenses”

 

Khoá sổ thông tin tài khoản khẳng định kết quả:

 

Sau khi khoá sổ những tài khoản lệch giá và những thông tin tài khoản chi phí, kế toán thù xác minh hiệu quả với kết chuyển chênh lệch vào thông tin tài khoản Vốn của công ty cài.