Cách làm xe điều khiển tự chế

I. Giới Thiệu

Đây là nội dung bài viết đầu tiên của bản thân mình nên tất cả sai sót gì mong mỏi mọi fan đóng góp

*
. Vào việc thôi ! hiện tại nay, trên cộng đồng của tôi đã có bài viết hướng dẫn làm cho xe điều khiển và tinh chỉnh với cách điều khiển là sử dụng sóng nrf hoặc sóng bluetooth. Ngày hôm trước mình đọc phản hồi của một bạn, các bạn ấy nói rằng bạn chỉ có một con paydayloanssqa.com và cũng không có sờ-mát-phôn(Mình cũng vậy :D), phải không thể áp dụng 2 cách điều khiển và tinh chỉnh trên. Bởi vì vậy từ bây giờ mình xin viết bài viết hướng dẫn làm cho xe tinh chỉnh và điều khiển bằng remote TV (Nói đúng chuẩn hơn là bằng tín hiệu hồng ngoại) nhằm mục đích giúp cho chúng ta có định mệnh như mình và các bạn ấy 
*
.

Bạn đang xem: Cách làm xe điều khiển tự chế

II. Làm cho Thôi

​1. Chuẩn Bị


Nguyên liệu có tác dụng xe: form xe mica, 2 motor hộp số tất cả bánh xe, bánh xe nhiều hướng, vài nhỏ ốc nữa là xong. (Bạn rất có thể sử dụng 4 motor cũng được, mình sử dụng 2 chiếc cho tiết kiệm :D). Các chúng ta có thể tham khảo những bài viết:

2. Ráp Phần Cứng

Trước tiên nhìn mạch nguyên lí nha (Máy cài đặt fritzing bị lỗi đề xuất dùng tạm phần mềm Paint :D):


"Mình chụp bởi con hãng nokia cùi nên hình ảnh không được nét lắm"

Ráp bánh vào hộp số.

Gắn bánh vào khung xe

Thêm loại bánh nhiều hướng vào

 

Cho vua lên kiệu

Bà phi tần cũng đu theo :D

Cậu hoàng tử của ta phía trên mà

"Mình sài nhỏ 1838 nha".

Cho lên kiệu luôn

Nối 2 motor cùng với L298, nếu áp dụng 4 motor thì nối song song 2 motor của một luồng lại nha.

Nối chân + Motor trái vào OUT1, chân - vào OUT2. Nối chân + Motor nên vào OUT4, chân - vào OUT3.

Nối 4 chân In1, In2, In3, In4 cùng với paydayloanssqa.com. (Mình nối in1 - D6, in2 - D7, in3 - D8, in4 - D9)

Nối bé mắt thu mặt trời với paydayloanssqa.com, (Mình nối chân OUT cùng với D12). Các bạn lưu ý, các mắt thu mặt trời khác nhau rất có thể có sơ đồ gia dụng chân khác nhau, yêu cầu để chắc chắn là thì bắt buộc xem datasheet của nó.

Đây là sơ thiết bị chân của con 1838

Lắp nguồn mang đến L298.

Mình nối chân 12V vào cực dương nguồn công suất, chân GND vào cực âm nguồn hiệu suất và rất âm paydayloanssqa.com. Nếu sử dụng nguồn chung cho tất cả paydayloanssqa.com cùng L298 thì nối chân 5V vào chân Vin paydayloanssqa.com(Mình sài 2 nguồn riêng nên bỏ trống).

Cấp nguồn mang lại paydayloanssqa.com, mình sử dụng pin 9V.

+ 9V - Vin

- 9V - GND

Thêm dòng remote tv nữa là kết thúc phần cứng.

Xem thêm:

3. Lập trình


Trước tiên các bạn cần tra mã của dòng nút mà các bạn sẽ bấm trên remote tv, rồi từ kia thế cái mã ấy vào mã nút vào code lập trình sẵn của mình. Không tính ra, còn cả biện pháp cài tủ sách IRremote cho paydayloanssqa.com nữa. Biện pháp tra mã nút và bí quyết cài thư viện chúng ta cũng có thể tham khảo tại bài bác viết: 

Infrare remote control ( Điều khiển bằng hồng ngoại) với paydayloanssqa.com

Một bài viết của anh NTP_PRO

Ok, sau thời điểm tra mã nút và cài thư viện ta ban đầu lập trình:

 

#define ir 12#define inA1 6#define inA2 7#define inB1 8#define inB2 9#include IRrecv irrecv(ir);decode_results results;void setup() irrecv.enableIRIn(); pinMode(inA1,OUTPUT); pinMode(inA2,OUTPUT); pinMode(inB1,OUTPUT); pinMode(inB2,OUTPUT);void translateIR() switch(results.value) case 0xC03E: robotMove(1); break; case 0xC05E: robotMove(0); break; case 0xC0DE: robotMove(2); break; case 0xC05A: robotMove(3); break; case 0xC0DA: robotMove(4); break; case 0xC01E: robotMove(6); break; case 0xC038: robotMove(5); break; void robotMove(int chedo) switch(chedo) case 0: //Dung motorMove(inA1,inA2,0); motorMove(inB1,inB2,0); break; case 1: //Di thang motorMove(inA1,inA2,1); motorMove(inB1,inB2,1); break; case 2: //Lui motorMove(inA1,inA2,2); motorMove(inB1,inB2,2); break; case 3: //Re phai motorMove(inA1,inA2,0); motorMove(inB1,inB2,1); break; case 4: //Re trai motorMove(inA1,inA2,1); motorMove(inB1,inB2,0); break; case 5: //Xoay phai motorMove(inA1,inA2,2); motorMove(inB1,inB2,1); break; case 6: //Xoay trai motorMove(inA1,inA2,1); motorMove(inB1,inB2,2); break; void motorMove(int in1,int in2, byte action) switch(action) case 0: //Dung digitalWrite(in1,0); digitalWrite(in2,0); break; case 1: //Chieu thu 1 digitalWrite(in1,1); digitalWrite(in2,0); break; case 2: //Chieu thu 2 digitalWrite(in1,0); digitalWrite(in2,1); break; void loop() if (irrecv.decode(&results)) translateIR(); delay(200); irrecv.resume();  

III. Kết luận


Như vậy là họ đã kết thúc được loại xe rồi. Mình mong muốn rằng các bạn sẽ hài lòng lúc xem nội dung bài viết này. Còn hiện giờ thì cùng hướng kết quả này nào. Chúc chúng ta thành công.