Chùm thơ hay viết về tình nghĩa vợ chồng, tình phu thê