Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh

1. Thạc sĩ quản ngại trị ghê doanh(thông báo tuyển sinh vào năm 2019 xemtại đây)- Chương trình đào tạo thạc sĩ chăm ngành bởi tiếng Anh, update chương trình quốc tế, tất cả tính vận dụng cao;- Đội ngũ giáo viên là PGS, TS, có cách thức giảng dạy dỗ hiện đại, luôn luôn cập nhật, được huấn luyện chủ yếu hèn ở các nước Pháp, Mỹ, Úc.- thời hạn học linh hoạt, góp học viên dễ chuẩn bị xếp các bước để triệu tập học tập, nghiên cứu.- môi trường thiên nhiên học tập, nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp, có sự cung ứng tối nhiều về mặt học thuật với hành chính, góp học viên yên tâm học tập nghiên cứu.

*
*

SttTên học phầnGhi chú
IKhối kỹ năng và kiến thức chung
1Triết học(Philosophy)
2Phương pháp phân tích (Research Methodology)
3Tiếng Anh trong nghiên cứu(English for Academic Research)
IIKhối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành
2.1Bắt buộc:
4Quản trị kế hoạch nâng cao(Advanced Strategic Management)
5Quản trị tác nghiệp(Operations Management)
6Kế toán cho những quyết định quản lí trị (Accounting for Management Decisions)
7Quản trị tài chính kế hoạch (Strategic Financial Management)
2.2Tự chọn:
8Kinh tế học tập quản lý(Managerial Economics)
9Quản trị nhân sự nâng cao(Advanced Human Resource Management)
10Quản trị cùng hành vi tổ chức(Management và Organizational Behaviour)
11Hệ thống tin tức và xử lý thông tin kinh tế(Information System và Economic Data)
12Thống kê ứng dụng(Applied Statistics)
13Tiếng Anh trong tiếp xúc kinh doanh(English for Business Communiation)
IIIPhần kỹ năng chuyên ngành
3.1Các học tập phần bắt buộc
14Quản trị kinh doanh nâng cao(Avanced sale Management)
15Quản trị marketing quốc tế(International Business Management)
16Kinh tế lượng nâng cao(Advanced Econometrics)
3.2Các học phần lựa chọn
17Môi ngôi trường pháp lý marketing (Legal Environment for Business)
18Lãnh đạo doanh nghiệp(Leadership in organizations)
19Khởi nghiệp(Enterpreneurship)
20Marketing điện tử(E-marketing)
21Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường(Marketing Research Methods)
22Tài bao gồm doanh nghiệp(Corporate Finance)
23Quản trị khủng hoảng rủi ro tài chính(Financial Risk Management)
24Thị trường chứng khoán(Securities Market)
25Thuế doanh nghiệp(Business Taxation)
26Kế toán doanh nghiệp nâng cao(Advance Corporate Accounting)
IVLuận văn(Thesis)