Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Cơ Sở lý luận kế toán lợi nhuận chi phí (TK 635: Số lỗ bao gồm TK 111, 112… (theo tỉ giá ghi sổ) -Định kỳ đề nghị thanh toán những khoản lãi tiền vay, kế toán tài chính ghi: Nợ TK 635: giá thành tài chính Có TK 111, 112: Số chi phí phải thanh toán giao dịch -Định kỳ, xác minh và phân chia lãi do mua sắm và chọn lựa trả chậm, trả dần dần vào chi phí tài chính, kế toán ghi: Nợ TK 635: ngân sách chi tiêu tài thiết yếu Có TK 142, 242: (lãi trả đủng đỉnh / số kỳ phân bổ) -Cuối kỳ kế toán lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đầu tư bệnh khoán, )

Cơ Sở trình bày kế toán Doanh thu ngân sách chi tiêu và xác định tác dụng kinh doanh

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, bỏ ra PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH1.1 Những vụ việc chung về vận động kinh doanh :1.1.1 tư tưởng kết quả vận động kinh doanh :Kết quả vận động kinh doanh là tác dụng cuối cùng của vận động sản xuất marketing và các hoạt động khác vào một kỳ kế toán, là số chênh lệch thân tổng lệch giá và tổng ngân sách của các chuyển động kinh tế đã xẩy ra trong doanh nghiệp.Nếu tổng doanh thu lớn rộng tổng giá cả thì doanh nghiệp có lời, trái lại nếu tổng doanh thu nhỏ tuổi hơn tổng giá thành thì công ty lỗ.1.1.2 trách nhiệm của kế toán khẳng định kết quả vận động kinh doanh:Nhiệm vụ của kế toán xác minh kết quả hoạt động kinh doanh là phản ảnh đầy đủ, đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ và thống kê theo đúng cơ chế của cục tài chính.Kết quả vận động kinh doanh yêu cầu được thống kê giám sát chính xác, thích hợp lý, kịp thời và hoạch toán chi tiết cho từng nhiều loại sản phẩm, dịch vụ trong từng hoạt động thương mại thương mại & dịch vụ và các hoạt động khác.Kế toán yêu cầu theo dõi, đo lường và tính toán và làm phản ánh các khoản doanh thu túi tiền của các chuyển động trong kỳ kế toán.1.1.3 Ý nghĩa của kế toán khẳng định kết quả chuyển động kinh doanh:Kế toán xác minh kết quả chuyển động kinh doanh là điều kiện quan trọng để tiến công giá kết quả sản xuất của người sử dụng trong một kỳ kế toán tuyệt nhất định, là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối thuộc của chuyển động sản xuất marketing và tác động đến sự sống còn của doanh nghiệp.Ngoài ra, kế toán xác minh kết quả chuyển động kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp có thể phân tích, reviews hiệu quả chuyển động kinh doanh của người tiêu dùng để từ đó công ty lớn sẽ lựa chọn phần đông phương án khiếp doanh, phương án đầu tư hiệu quả nhất1.1.4 Phân một số loại kết quả hoạt động kinh doanh:Kế toán khẳng định kết quả vận động kinh doanh được chia thành hai một số loại như sau:1.1.4.1 Xác định tác dụng kinh doanh từ chuyển động sản xuất kinh doanh:Kết quả marketing từ hoạt động sản xuất marketing là số chênh lệch thân tổng doanh thu và tổng túi tiền của tổng thể sản phẩm, hàng hoá dịch vụ thương mại đã dược xác định tiêu thụ vào kỳ và những khoản thuế nên nộp theo quy định trong phòng nước.

Trong đó:Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ – các khoản giảm trừ (chiết khấu, giảm giá, hàng cung cấp trả lại, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp).1.1.4.2 Xác định hiệu quả kinh doanh từ vận động khác :* Xác định công dụng kinh doanh từ vận động tài bao gồm :Kết quả sale từ vận động tài đó là số chênh lệch giữa doanh thu hoạt động đầu tư tài bao gồm như: các khoản thu nhập về đầu tư mua bán đầu tư và chứng khoán ngắn hạn, lâu năm hạn, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ… và chi tiêu hoạt động chi tiêu tài chủ yếu như: ngân sách đi vay, giá thành góp vốn liên doanh, links … thực tiễn phát sinh trong kỳ.* Xác định tác dụng kinh doanh từ chuyển động khác:Hoạt động khác là chuyển động diễn ra không hay xuyên, không dự tính trước hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện tại .Kết quả kinh doanh từ hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác như: thu những khoản nợ khó khăn đòi đã cách xử trí xoá sổ, thu đền bù do phạm luật hợp đồng, thu thanh lý tài sản cố định, … và chi phí khác như: chi phí thanh lý gia sản cố định, chi bồi thường xuyên do vi phạm hợp đồng khiếp tế. . . Phát sinh trong kỳ.1.2 kế toán doanh thu, thu nhập cá nhân :1.2.1 kế toán doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ:1.2.1.1 Khái niệm:Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ là toàn cục số tiền đang thu được hoặc sẽ thu được từ những giao dịch và nghiệp vụ phát sinh lợi nhuận như chào bán sản phẩm, sản phẩm hoá, hỗ trợ dịch vụ đến khách hàng bao gồm cả khoản phụ thu thêm và phí thu thêm ngoài giá cả (nếu có).1.2.1.2 Điều khiếu nại ghi nhấn doanh thuDoanh thu bán hàng được ghi nhấn khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện sau:– doanh nghiệp đã chuyển giao đa số rủi ro và tác dụng gắn ngay tắp lự với quyền sở hữu sản phẩm hoặc mặt hàng hóa cho người mua;– Doanh nghiệp không thể nắm quyền quản lý như fan sở hữu sản phẩm & hàng hóa hoặc quyền kiểm soát và điều hành hàng hóa;– lợi nhuận được xác định tương đối chắc chắn;– doanh nghiệp đã thu hoặc đã thu được các tác dụng kinh tế từ thanh toán bán hàng;– xác định được túi tiền liên quan đến thanh toán bán hàng.1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu– lợi nhuận phải được ghi dìm vào thời điểm phát sinh, không rõ ràng đã thu hay không thu tiền.– Phù hợp: lúc ghi nhận lợi nhuận phải ghi nhận một khoản đưa ra phí tương xứng .– Thận trọng: lệch giá và các khoản thu nhập chỉ được ghi dìm khi có bởi chứng chắc chắn là về kĩ năng thu được ích lợi kinh tế.1.2.1.4 triệu chứng từ sử dụng:-Hoá đơn GTGT-Hoá đối kháng bán hàng-Phiếu xuất kho-Bảng kê hàng gửi đi buôn bán đã tiêu thụ-Phiếu thu-Giấy báo tất cả của Ngân hàng1.2.1.5 tài khoản sử dụng:-Tài khoản 511”doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ”, có 5 tài khoản cấp 2:+Tài khoản 5111 “doanh thu bán hàng hoá”+Tài khoản 5112 “doanh thu bán các thành phẩm”+Tài khoản 5113 “doanh thu cung cấp dịch vụ”+Tài khoản 5114 “doanh thu trợ cấp, trợ giá”+Tài khoản 5117 “doanh thu marketing bất rượu cồn sản đầu tư”Tài khoản 511 không tồn tại số dư cuối kỳ.-Tài khoản 512 “doanh thu nội bộ”, tất cả 3 thông tin tài khoản cấp 2:+Tài khoản 5121 “doanh thu bán hàng hoá”+Tài khoản 5122 “doanh thu bán những sản phẩm”+Tài khoản 5123 “doanh thu cung cấp dịch vụ”Nội dung và kết cấu TK 511:

*
Cơ sở trình bày kế toán lợi nhuận chi phí

1.2.1.6 phương thức hạch toán:-Khi bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản nhà đất đầu tư, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ và doanh nghiệp lớn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán đề đạt doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ theo giá bán chưa xuất hiện thuế GTGT, kế toán ghi:Nợ TK 111,112,131… (tổng giá thanh toán)Có TK 511 (giá bán chưa tồn tại thuế GTGT)Có TK 3331 (thuế GTGT bắt buộc nộp)-Đối cùng với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ theo giá bán thanh toán, kế toán tài chính ghi:Nợ TK 111,112,131… (tổng giá bán thanh toán)Có TK 511 (doanh thu đã bao hàm thuế GTGT)-Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, không cử động sản chi tiêu bán được trong kỳ thu được bằng ngoai tệ, kế toán ghi:Nợ TK 111,112,131… (tổng giá bán thanh toán)Có TK 511 (doanh thu chưa thuế GTGT)Có TK 3331 (thuế GTGT buộc phải nộp)Đồng thời ghi đơn: Nợ TK 007 (ngoại tệ những loại): số nguyên tệ thừa nhận được-Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ: lúc xuất sản phẩm, mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ để đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ không tương tự để thực hiện cho sản xuất, sale hàng hoá, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi nhận lệch giá hàng lấy trao đổi:Nợ TK 131: tổng giá chỉ thanh toánCó TK 511: giá bán chưa có thuế GTGTCó TK 3331: số thuế GTGT yêu cầu nộp-Khi xuất sản phẩm, sản phẩm hoá thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu đựng thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp đổi lấy vật tư, sản phẩm hoá, TSCĐ không tương tự như để sử dụng cho sản xuất kin doanh mặt hàng hoá, thương mại dịch vụ không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo cách thức trực tiếp, kế toán ghi nhận lợi nhuận hàng rước trao đổi, kế toán tài chính ghi:Nợ TK 131: buộc phải thu của khách hàngCó TK 511: tổng giá bán thanh toán-Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp so với sản phẩm, mặt hàng hoá, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ, kế toán tài chính ghi dìm doanh thu bán sản phẩm theo giá cả trả chi phí ngay chưa thuế, kế toán tài chính ghi:Nợ TK 131: số tiền khách hàng còn nợNợ TK 111,112: số chi phí đã giao dịch trướcCó TK 511: giá thành trả ngay chưa thuế GTGTCó TK 3331: số thuế GTGT bắt buộc nộpCó TK 3387:tổng số lãi do buôn bán trả chậm, trả góp

-Khi bán sản phẩm hoá theo cách làm trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, mặt hàng hoá không cử động sản đầu tư chi tiêu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT theo phương thức trực tiếp, kế toán đề đạt doanh thu bán sản phẩm theo giá thành trả tiền ngay đã tất cả thuế GTGT, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 131: số tiền quý khách còn nợ

Nợ TK 111,112: số tiền đã giao dịch thanh toán trước

Có TK 511: giá thành trả tiền ngay lập tức đã có thuế GTGT

Có TK 3387: tổng cộng lãi do bán trả chậm, trả góp

-Đối với công ty lớn tính thuế GTGT nên nộp theo phương pháp khấu trừ thuế, khi cho thuê hoạt động TSCĐ và đến thuê vận động bất động sản đầu tư, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 131: nếu không thu tiền

Nợ TK 111,112: ví như thu đươc chi phí ngay

Có TK 5113: giá cho mướn TSCĐ chưa xuất hiện thuế GTGT

Có TK 5117: giá cho mướn bất hễ sản đầu tư chưa thuế GTGT

Có TK 3331: số thuế GTGT cần nộp

-Trường phù hợp thu trước tiền các kỳ về đến thuê chuyển động bất cồn sản đầu tư:

+Khi nhận trước tiền dịch vụ thuê mướn nhiều kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 111,112: tổng số tiền dấn trước

Có TK 3387: số tiền cho thuê chưa tồn tại thuế GTGT

Có TK 3331: số thuế GTGT đề xuất nộp

+Định kỳ, tính và kết chuyển lệch giá của kỳ này, kế toán ghi:

Nợ TK 3387: doanh thu chưa thực hiện

Có TK 5117: doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

-Đối vơi công ty lớn tính thuế GTGT yêu cầu nộp theo phương thức trực tiếp, khi cho thuê chuyển động bất đụng sản đầu tư:

+Khi xây cất hoá đơn cho thuê hoạt động bất cồn sản đầu tư, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 131: nếu chưa thu được tiền

Nợ TK 111,112: giả dụ thu được chi phí ngay

Có TK 3387: tổng giá thanh toán

+Định kỳ, tính với kết chuyển lệch giá của kỳ này, kế toán ghi:

Nợ TK 3387: lệch giá chưa thực hiện

Có TK 5117: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

-Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: Khi mặt hàng hoá giao cho cửa hàng đại lý đã phân phối được:

+Kế toán tại solo vị giao hàng đại lý ghi:

Nợ TK 111,112,131: tổng giá bán thanh toán

Có TK 511: giá thành chưa thuế GTGT

Có TK 3331: thuế GTGT cần nộp

+Kế toán tại đơn vị nhận đại lý, bán giá chuẩn hưởng hoả hồng : chu kỳ khi xác định lợi nhuận hoa hồng bán đại lý được hưởng, kế toán ghi:

Nợ TK 331: bắt buộc trả cho những người bán

Có TK 511: hoa hồng đại lý hưởng chưa có thuê GTGT

Có TK 3331: thuế GTGT nên nộp

-Đối với vận động gia công hàng hoá: kế toán tài chính tại đơn vị nhận hàng để làm sẽ ghi nhận lệch giá được hưởng, kế toán tài chính ghi:

+Đối với doanh nghiệp lớn nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ:

Nợ TK 111,112,131: tổng giá chỉ thanh toán

Có TK 511: số tiền gia công được hưởng không thuế GTGT

Có TK 3331: thuế GTGT cần nộp

+Đối với công ty lớn nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp:

Nợ TK 111,112,131: tổng cộng tiền tối ưu được hưởng

Có TK 511: số tiền tối ưu được hưởng đã bao hàm thuế GTGT

-Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nên nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 511: doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3332: thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 3333: thuế xuất khẩu

-Cuối kỳ, kế toán xác định thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động sản xuất tởm doanh, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 511: doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp

-Khi nhấn được thông báo về các khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 3339: thuế và các khoản bắt buộc nộp nhà nước

Có TK 5114: doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

-Kế toán bán, thanh toán bất động sản đầu tư:

+Đối với doanh nghiệp lớn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 111,112,131: tổng giá thanh toán

Có TK 5117: giá thành chưa thuế GTGT

Có TK 3331: thuế GTGT đề xuất nộp

+Đối với công ty tính thuế GTGT theo phương thức trực tiếp, kế toán ghi:

Nợ TK 111,112,131: tổng giá chỉ thanh toán

Có TK 5117: lệch giá kinh doanh bất động sản nhà đất đầu tư

-Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu của hàng cung cấp bị trả lại, khoản ưu đãi giảm giá hàng phân phối và tách khấu thương mại dịch vụ phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ nhằm xác định lợi nhuận thuần, kế toán ghi:

Nợ TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 531: lệch giá hàng bán bị trả lại

Có TK 532: số chi phí được giảm giá

Có TK 521: khoản khuyến mãi thương mại cho người mua

-Cuối kỳ kế toán kết chuyển lợi nhuận thuần sang trọng TK 911 nhằm xác định tác dụng kinh doanh, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 511: số lợi nhuận thuần được kết chuyển

Có TK 911: xác định công dụng kinh doanh

*
Cơ sở trình bày kế toán lợi nhuận chi phí 

Diễn giải:(1): các khoản thuế tính trừ vào lợi nhuận (Thuế TTĐB, Thuế XK )(2): Khoản ưu đãi kết chuyển(3): Hàng buôn bán bị trả lại kết chuyển(4): Khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng chào bán kết chuyển(5): Doanh thu bán hàng đã thu tiền(6): doanh thu được đưa thẳng để trả nợ(7): Trả lương, thưởng bởi thành phẩm(8): Doanh thu bán sản phẩm chưa thu tiền(9): Doanh thu bán sản phẩm (trao đổi hàng)(10): vào cuối kỳ kết chuyển lợi nhuận thuần để xác định công dụng kinh doanh1.2.2 kế toán doanh thu hoạt động tài chính:1.2.2.1 Khái niệm:Doanh thu vận động tài đó là những khoản thu cùng lãi liên quan đến vận động tài thiết yếu và vận động kinh doanh về vốn khác của người tiêu dùng như: thu lãi, thu nhập cá nhân từ chuyển động cho thuê tài sản, các khoản thu nhập về chuyển động đầu tư, tải bán kinh doanh chứng khoán thu từ bỏ cổ tức, lợi nhuận được chia…1.2.2.2 triệu chứng từ sử dụng: sử dụng những hoá solo , các chứng tự thu tiền liên quan .1.2.2.3 tài khoản sử dụng:Kế toán sử dụng TK 515: doanh thu hoạt động tài chính

*
Cơ sở giải thích kế toán lệch giá chi phí

1.2.2.4 phương thức hạch toán:-Phản ánh lãi, doanh thu, cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh vào kỳ từ chuyển động góp vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi:Nợ TK 111,112: đang thu được bằng tiềnNợ TK 138: không thu đựơc tiềnNợ TK 121,128,221,222,228: bổ sung vào vốn đầu tưCó TK 515: doanh thu cổ tức, lợi tức đầu tư được chia-Lãi bởi chuyển nhượng, cài bán, thanh toán chứng khoán ( giá thành > giá bán gốc)Nợ TK 11: giá bán bánNợ TK 12, 22: giá vốn

Tải file word đầy đủ hơn tại phía trên —> Cơ Sở giải thích kế toán Doanh thu ngân sách chi tiêu và xác định tác dụng kinh doanh

Share bài viết cho bằng hữu cùng tham khảo nếu bạn thấy hay.