DISMISSAL LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Dismissal là gì

*
*
*

dismissal
*

dismissal /dis"misəl/ danh tự ((cũng) dismission) sự giải tán sự mang lại đi sự đuổi đi, sự thải hồi, sự vứt bỏ (người làm...) sự gạt bỏ, sự xua đuổi (ý nghĩ...) sự bàn thảo qua loa, sự nêu lên qua loa (một vấn đề cốt để quăng quật qua) (thể dục,thể thao) sự đánh đi ((quả láng crickê) (pháp lý) sự quăng quật không xét (một vụ); sự chưng (đơn)

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Dismissal: Sự bác bỏ quyết định của tòa xong vụ kiện hoặc kết tội hình sự.


*

*

*

dismissal

Từ điển Collocation

dismissal noun

1 from a job

ADJ. automatic, immediate, instant, summary His attack on the manager led khổng lồ his instant dismissal. | constructive, unfair, wrongful She won her claim for constructive dismissal because she had been pressured into resigning.

VERB + DISMISSAL lead lớn | call for Crash victims are calling for the dismissal of the coach driver. | be faced with, be threatened with, face, risk They were warned that they risked dismissal if the strike continued. | appeal against, claim Cooke, who was with the firm 30 years, claims unfair dismissal.

PREP. ~ for his dismissal for poor performance | ~ on the grounds of She is now faced with dismissal on the grounds of misconduct.

PHRASES grounds/reason for dismissal

2 refusing to consider sth

ADJ. arrogant, callous, casual, disdainful, easy

PREP. ~ of his callous dismissal of her father"s illness

Từ điển WordNet


Xem thêm: Trực Tiếp Tỉ Số Liverpool, Kết Quả Bóng Đá Liverpool Vs Chelsea

n.

permission khổng lồ go; the sending away of someone

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu