EXAMINATION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Examination là gì

*
*
*

examination
*

examination /ig,zæmi"neiʃn/ (examen) /eg"zeimen/ danh từ sự đi khám xét kỹ, sự để ý kỹ, sự thẩm tra, sự khảo sát, sự nghiên cứu sự thi cử; kỳ thito go in for an examination: đi thito pass one"s examination: thi đỗto fail in an examination: thi trượt (pháp lý) sự thẩm tra
kiểm tracustoms examination room: phòng chất vấn hải quanexamination records: bạn dạng ghi kiểm traexamination records: biên bản kiểm tramagnetic particle examination: sự kiểm tra bởi hạt từmedical examination: soát sổ y họcrunning gear examination: kiểm tra phần tử chạytechnical examination: sự soát sổ kỹ thuậtvisual examination: sự kiểm tra bởi mắtsự khảo sátarchitectural examination: sự khảo sát điều tra kiến trúcgeologic examination: sự khảo sát điều tra địa chấtpreliminary examination: sự khảo sát điều tra sơ bộsự kiểm nghiệminstrument examination: sự kiểm tra máysự kiểm tramagnetic particle examination: sự kiểm tra bởi hạt từtechnical examination: sự khám nghiệm kỹ thuậtvisual examination: sự kiểm tra bởi mắtsự nghiên cứusự coi xétpreliminary examination: sự chu đáo sơ bộvisual examination: sự coi xét bởi mắtsự xét nghiệmLĩnh vực: hóa học & vật liệukhám xétcustom examination: đi khám xét hải quanthẩm vấnthi cửX-ray examinationsoi bởi tia XX-ray examinationsự chiếu tia xX-ray examinationsự soi tia xexamination feequyền phân tích (tài liệu)gamma-ray examinationsự lập biểu đồ dùng gamamedical examinationsự thăm khám sức khỏemethod of examinationphương pháp đi khám nghiệmsample examinationkhảo cạnh bên mẫusemidestructive examinationthử nghiệm buôn bán phân hủytest and examination sequence plankế hoạch trình từ bỏ thử và xem xéttest and examination sequence plansự thiết lập và kiểm thửultrasonic examinationsự thử bởi siêu âmvisual examinationkhảo sát bởi mắtkiểm traaccounting examination: kiểm tra kế toánadvertisement examination organ: cơ quan bình chọn quảng cáoapply for advertisement examination: xin soát sổ quảng cáoexamination of bid: sự bình chọn bỏ thầuexamination of letter of credit: sự bình chọn thư tín dụngexamination procedure: giấy tờ thủ tục kiểm trahealth examination: khám, khám nghiệm sức khoẻlaboratory examination: sự chất vấn trong phòng thí nghiệmkiểm tra kế toánsự kiểm traexamination of bid: sự soát sổ bỏ thầuexamination of letter of credit: sự soát sổ thư tín dụnglaboratory examination: sự đánh giá trong chống thí nghiệmsự nghiên cứulaboratory examination: sự phân tích trong phòng thí nghiệmmicroorganism examination: sự nghiên cứu và phân tích vi sinh vậtorganoleptic examination: sự phân tích cảm quansự thẩm vấnpublic examination: sự thẩm vấn công khaithẩm vấnpublic examination: thẩm vấn công khaipublic examination: sự thẩm vấn công khaixem xétbank examinationsự thẩm tra ngân hàngcustoms examinationgiám cạnh bên hải quancustoms examinationhải quanexamination & verificationsự thẩm traexamination decisionquyết định thẩm traexamination of accountsự thẩm tra tài khoảnfinal examinationsự khiếu nại trả lần cuốinote-by chú ý examinationsự soát các loại từng tờ giấy bạcrelease if order after examinationcho đi sau thời điểm đã nghiệm thu sát hoạch (hàng hóa)visual examinationsự quan tiền sát bằng mắt o sự kiểm tra, sự thẩm vấn, sự thăm khám xét, sự thi cử § custom examination : sự khám xét hải quan tiền § nondestructive examination : sự thử nghiệm không bị phân hủy § sample examination : sự khảo tiếp giáp mẫu § semidestructive examination : sự thử nghiệm chào bán phân hủy § visual examination : sự khảo gần kề bằng mắt § X ray examination : sự xoi bằng tia X

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Examination: Thẩm vấn Thẩm vấn nhân bệnh tại tòa.

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

EXAMINATION

xem CONVENTION EXAMINATION ; MEDICAL EXAMINATION

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): exam, examination, cross-examination, examiner, examine, cross-examine


*

*

*

examination

Từ điển Collocation

examination noun

1 exam

ADJ. difficult, stiff The stiff entrance examination removes 60 per cent of prospective students. | easy | important | entrance, matriculation, selection | end of term/year, final He has just completed his final examinations at London University. | professional, school | formal | competitive | external, public One of the teacher"s principal duties is to lớn prepare students for external examinations. | A level, GCSE, etc. | mock | multiple choice, oral, practical, written, viva voce

VERB + EXAMINATION prepare for, revise for, study for | enter for Students may enter for both examinations. | do, sit, take She will take her professional examinations later this year. | resit, retake | vị well in, pass | vì chưng badly in, fail | phối The examinations are phối by individual teachers. | administer, invigilate | mark

EXAMINATION + NOUN paper, question | syllabus | candidate | grades, marks, results | certificate | hall, room | fee | technique | success

PREP. ~ in He failed his examination in history. | ~ on an examination on human anatomy

2 looking at sth carefully

ADJ. careful, close, detailed, full, lengthy, rigorous, thorough Each of the proposals deserves careful examination. | brief, cursory, superficial | initial, preliminary | critical The school curriculum has undergone critical examination in recent years. | clinical, forensic, medical, physical, post-mortem, psychiatric, scientific

VERB + EXAMINATION carry out, conduct, do, make, perform He carried out a post-mortem examination. We will make a more thorough examination of the area later. | come under, have, be subject/subjected to, undergo I was advised khổng lồ have a full eyesight examination. | stand up to lớn His ideas about social change bởi vì not stand up khổng lồ close examination.

EXAMINATION + VERB reveal sth, show sth A medical examination showed no signs of hypertension.

EXAMINATION + NOUN couch She lay on the examination couch and waited for the doctor khổng lồ return.

PREP. on ~ On closer examination the wood was found to lớn be rotten. | under ~ Several items of clothing are still under examination. | ~ by The school"s controversial methods have come under examination by the local authority.

Từ điển WordNet


Xem thêm: 8 Bí Quyết Làm Sao Để Chồng Chán Vợ Nhiều Hơn, Làm Sao đÁ»ƒ ChồNg Không Chán Vợ

English Synonym và Antonym Dictionary

examinationssyn.: exam examen interrogation interrogatory scrutiny chạy thử testing