Cát phượng là ai? tiểu sử, đời tư, sự nghiệp của nữ danh hài