GIẢI CHẤP TIẾNG ANH LÀ GÌ

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Giải chấp
English translation:Lift the mortgage
Entered by:This person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen Thai

Bạn đang xem: Giải chấp tiếng anh là gì

10:05 Aug 18, 2017
Vietnamese lớn English translationsBus/Financial - Finance (general) / mortgage
Vietnamese term or phrase: Giải chấp
Context: Là bài toán giải trừ chũm chấp so với tài sản sẽ ở ngân hàng. Một gia tài được thanh lý nợ thế chấp khi nó đã dứt nghĩa vụ bảo vệ cho khoản nợ - Đã thanh lý vừa lòng đồng vay. Bởi vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc so với người vay khi đến hạn trả nợ cội tại ngân hàng.
Hien Luu
KudoZ activityQuestions: 533 (2 open)(7 without valid answers) (71 closed without grading) Answers: 165
*

Local time: 12:51
Lift the mortgage
Explanation:Truy cập mặt đường link tiếp sau đây và tham khảo nội dung bài viết về Mortgage mua bán bất cồn sản, trong đó có nói rõ việc không còn thế chấp (lift the mortgage ) trong các câu sau: Unimproved properties can be mortgaged through the ngân hàng at any time. Before an improved property can be mortgaged, all the Houses và Hotels on all the properties of its color-group must be sold back to the ngân hàng at half price. The mortgage value is printed on each Title Deed card. Once mortgaged, the deed card is turned face-down, until the mortgage is lifted. In order khổng lồ lift the mortgage, the owner must pay the ngân hàng the amount of mortgage plus 10% interest. When all the properties of a color-group are no longer mortgaged, the owner may begin to buy back houses at full price.

*

This person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 12:51

Summary of answers provided
5 +1Lift the mortgageThis person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai
*

5 +1Mortgage ReleaseThis person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

*

*

4(an asset"s) hypothecation is released/terminated/removedThis person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

Explanation: Cũng rất có thể là: lien release, pledge release (tùy từng văn cảnh tương ứng), trong giờ Việt vẫn call là giải chấp.This person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linh HoangVietnamLocal time: 12:51Specializes in fieldNative speaker of:
*
Vietnamese

Xem thêm: Bùa Lỗ Ban Là Gì ? Có Mấy Loại Bùa Lỗ Ban Và Cách Hóa Giải? Cách Phá Giải Bùa Lỗ Ban

agree
This person is a paydayloanssqa.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a paydayloanssqa.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thu Nguyen 1 day 10 hrs