Khởi my và kelvin khánh bất ngờ tuyên bố sau 3 năm kết hôn: “hai vợ chồng thống nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già“