Hoàn Nhập Dự Phòng Là Gì

Những khoản dự trữ được trích trước vào ngân sách chuyển động sắm sửa năm báo cáo, cứu giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài bao gồm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra những năm kế hoạch, nhằm mục tiêu bảo toàn vốn buôn bán; đảm bảo an toàn cho công ty phản ánh trị giá vật tư thành phầm tồn kho, rất nhiều khoản đầu tư tài chính không đảm bảo hơn túi tiền trên thị trường and trị giá của không ít khoản thiếu phải thu không đảm bảo hơn trị giá hoàn toàn có thể thu hồi đc tại thời hạn lập báo cáo tài chính. Vậy nguyên tắc trích lập dự hầu hết khoản dự trữ là gì? doanh nghiệp CP Ứng dụng EFFECT sẽ chia sẻ với bạn những nguyên lý trích lập phần lớn khoản dự trữ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC ở nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Hoàn nhập dự phòng là gì

Bài Viết: Trích lập dự trữ là gì


*

1. Số đông khoản dự trữ tổn thất tài sản

Tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 45Thông tư 200/2014/TT-BTCquy cách gồm có loại dự trữ sau:

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá ngay chứng khoán kinh doanhDự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị khácDự phòng cần thu nặng nề đòiDự phòng giảm ngay ngay sản phẩm tồn kho

2. Nguyên tắc kế toán dự trữ giảm ngay ngay đầu tư và chứng khoán buôn bán

a. Nguyên lý kế toán

Tại tiết a Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 45Thông bốn 200/2014/TT-BTCđịnh nghĩa về dự trữ giảm giá ngay hội chứng khoán mua sắm như sau:

“Dự phòng giảm giá ngay thị trường chứng khoán buôn bán: Là dự trữ phần trị giá chỉ bị tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra do tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay rất nhiều loại thị trường chứng khoán công ty đang sở hữu vì mục tiêu buôn bán”

Tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy biện pháp về nguyên lý kế toán dự trữ giảm ngay ngay chứng khoán bán buôn như sau:

Công ty được trích lập dự trữ so với phần trị giá bị tổn thất có thể xảy ra khi gồm dẫn chứng chắc chắn cho cảm thấy trị giá thị phần của các loại kinh doanh chứng khoán công ty đang nắm giữ vì mục đích buôn bán bị giảm đối với trị giá ghi sổĐiều kiên, địa thế căn cứ and mức trích lập hoặc trả nhập dự trữ xây đắp theo gần như quy phương pháp của pháp luậtViệc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự trữ giảm ngay ngay bệnh khoán mua sắm đc xây dựng ở thời hạn lập báo cáo tài chínhNếu số dự trữ buộc phải lập năm nay cao hơn số dư dự trữ đã ghi trên sổ kế toán tài chính thì công ty trích lập bổ sung cập nhật cập nhật số chênh lệch đó & ghi nhận vào ngân sách chi tiêu tài bao gồm trong kỳNếu số dự trữ cần lập năm nay rẻ hơn số dư dự trữ đang lập năm ngoái chưa dùng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó & ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thành tài chính

b. Hạch toán kế toán

Tại Điểm 3.1 Khoản 2 Điều 45Thông tứ 200/2014/TT-BTCquy định về hạch toán dự trữ giảm ngay ngay triệu chứng khoán bán buôn như sau:

– lúc lập report tài chính, địa thế căn cứ vào biến động trị giá thị trường của hầu như khoản kinh doanh chứng khoán buôn bán, trường hợp số phải khởi tạo kỳ này to ra nhiều thêm số đang lập trường đoản cú kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 635 – quý hiếm tài chínhCó TK 229 – dự phòng tổn thất gia sản (2291).

– khi lập báo cáo tài chính, địa thế căn cứ vào dịch chuyển trị giá thị phần của mọi khoản đầu tư và chứng khoán buôn bán, trường hợp số phải tạo kỳ này nhỏ dại rộng số đã lập từ bỏ kỳ trước, kế toán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất gia tài (2291)Có TK 635 – quý hiếm tài chính.

– Kế toán cách xử trí khoản dự trữ ưu đãi giảm giá ngay hội chứng khoán mua sắm trước khi công ty 100% vốn công ty nước gửi thành doanh nghiệp cổ phần: Khoản dự trữ giảm ngay ngay hội chứng khoán buôn bán sau khi bù đắp tổn thất, nếu như còn đc hạch toán tăng vốn đơn vị nước, ghi:

Thiếu TK 229 – dự trữ tổn thất gia tài (2291)Thiếu TK 635 – quý giá tài bao gồm (số chưa đc dự trữ)Có TK 121 – hội chứng khoán buôn bán (số đc ghi giảm khi cam đoan trị giá công ty)Có TK 411 – Vốn đầu tư chi tiêu của chủ chiếm hữu (số dự trữ vẫn lập cao hơn nữa số tổn thất).

3. Nguyên lý kế toán dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

a. Nguyên lý kế toán

Tại huyết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 45Thông tư 200/2014/TT-BTCđịnh nghĩa về dự trữ tổn thất tài sản vào đơn vị chức năng khác như sau:

“ dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác: là khoản dự trữ tổn thất do công ty nhận vốn góp đầu tư chi tiêu (doanh nghiệp con, liên doanh, links) bị lỗ dẫn mang lại nhà đầu tư chi tiêu có năng lực mất vốn hoặc khoản dự trữ vày suy sút trị giá đều khoản chi tiêu vào doanh nghiệp bé doanh nghiệp liên doanh, links.

– so với khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên doanh, links, nhà chi tiêu chỉ trích lập khoản dự trữ vày doanh nghiệp liên doanh, liên kết bị lỗ nếu report tài bao gồm không dùng cách tiến hành vốn chủ chiếm hữu so cùng với khoản đầu tư vào doanh nghiệp lớn liên doanh, links.

– riêng khoản chi tiêu mà nhà chi tiêu nắm giữ lâu dài hơn (không phân nhiều loại là kinh doanh thị trường chứng khoán buôn bán) and không có liên quan đáng kể so với bên được đầu tư, câu hỏi lập dự trữ được thi công như sau:

+ đối với khoản đầu tư vào cp niêm yết hoặc trị giá phù hợp khoản đầu tư chi tiêu đc cam đoan an ninh và đáng tin cậy, câu hỏi lập dự trữ dựa trên trị giá thị phần của cp (cũng như như dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay thị trường chứng khoán buôn bán);

+ đối với khoản chi tiêu không cam đoan đc trị giá hợp lý tại thời hạn báo cáo, câu hỏi lập dự trữ đc thi công căn cứ vào khoản lỗ của mặt đc đầu tư chi tiêu (dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác)”s

Tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy bí quyết về nguyên tắc kế toán dự trữ tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác như sau:


Nếu với đơn vị đc chi tiêu là doanh nghiệp mẹ, địa thế căn cứ để nhà chi tiêu trích lập dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác là report tài thiết yếu hợp nhất của người tiêu dùng mẹ đó. Nếu như với những đơn vị chức năng đc đầu tư chi tiêu là công ty độc lập không có doanh nghiệp con, căn cứ để nhà chi tiêu trích lập dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác là report tài thiết yếu của mặt đc đầu tư dóViệc trích lập & hoàn nhập khoản dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác đc thi công sinh sống thời hạn lập báo cáo tài bao gồm cho từng khoản đầu tư chi tiêu theo nguyên tắcNếu số dự trữ đề nghị lập năm nay cao rộng số dư dự trữ đã ghi bên trên sổ kế toán tài chính thì doanh nghiệp trích lập bổ sung cập nhật số chênh lệch đó và ghi nhấn vào túi tiền tài chủ yếu trong kỳNếu số dự trữ nên lập năm nay rẻ hơn số dư dự trữ vẫn lập năm kia chưa sử dụng hết thì công ty hoàn nhập số chênh lệch đó and ghi giám ngân sách tài chính

b. Hạch toán kế toán

Tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy phương pháp về hạch toán so với khoản dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác như sau:

– lúc lập report tài chính, ví như số phải lập kỳ này to hơn số sẽ lập trường đoản cú kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung cập nhật cập nhật phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 635 – cực hiếm tài chínhCó TK 229 – dự phòng tổn thất tài sản (2292).

– lúc lập báo cáo tài chính, giả dụ số phải tạo kỳ này nhỏ dại rộng số đã lập trường đoản cú kỳ trước, kế toán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất gia sản (2292)Có TK 635 – cực hiếm tài chính.

– lúc tổn thất thực sự xảy ra, rất nhiều khoản chi tiêu thực sự không có tác dụng thu hồi hoặc thu hồi rẻ hơn giá cội thuở đầu, doanh nghiệp có quyết định sử dụng khoản dự trữ giảm ngay ngay đầu tư chi tiêu dài hạn đang lập nhằm bù đắp tổn thất khoản đầu tư dài hạn, ghi:

Thiếu các TK 111, 112,… (nếu có)Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất gia tài (2292) (số đang lập dự trữ)Thiếu TK 635 – cực hiếm tài bao gồm (số không lập dự trữ)Có rất nhiều TK 221, 222, 228 (giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất).

4. Nguyên tắc kế toán dự trữ thiếu yêu cầu thu cực nhọc đòi

a. Nguyên lý kế toán

Tại huyết c Điểm 1.1. Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC đề ra định nghĩa về dự trữ thiếu bắt buộc thu khó khăn đòi như sau:

“Dự phòng bắt buộc thu cực nhọc đòi: Là khoản dự trữ phần trị giá đều khoản thiếu bắt buộc thu and những khoản đầu tư nắm giữ cho ngày đáo hạn khác gồm thực chất cũng như những khoản yêu cầu thu khó có chức năng thu hồi.”

Tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy bí quyết về nguyên lý kế toán dự trữ đề xuất thu cạnh tranh đòi như sau:

Khi lập BCTC, công ty khẳng định những khoản thiếu buộc phải thu khó đòi và những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có thực ra cũng như có tác dụng không đòi đc để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự trữ buộc phải thu cực nhọc đòiDoanh nghiệp trích lập dự trữ đề nghị thu khó khăn đòi khi:Thiếu phải thu hết hạn trả chi phí ghi trong phù hợp đồng dịch vụ thương mại những khế mong vay thiếu, bạn dạng xác định thích hợp đồng hoặc khẳng định thiếu, công ty đã đòi rất nhiều lần tuy nhiên vẫn chưa thu đc. Việc cam kết thời hạn hết hạn sử dung của khoản thiếu yêu cầu thu đc cam kết là nặng nề đòi phải trích lập dự trữ đc căn cứ vào thời hạn trả thiếu cội theo vừa lòng đồng mua, phân phối thuở đầu, ko tính đến sự việc gia hạn thiếu trong những bênNợ yêu cầu thu chưa đến thời hạn trả tiền tuy nhiên khách thiếu đã lâm vào cảnh tình trạng phá sane hoặc vẫn làm giấy tờ thủ tục giải thể, mất tích, vứt trốnĐiều kiện, căn cứ trích lập dự trữ thiếu bắt buộc thu nặng nề đòiPhải bao gồm chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách thiếu về số tiền còn thiếu chưa trả kể cả: hợp đồng yêu quý mại, khế mong vay thiếu, bạn dạng thanh lý phù hợp đồng, khẳng định thiếu, so sánh công nợMức trích lập dự trữ hồ hết khoản thiếu đề xuất thu khó đòi kiến thiết theo quy bí quyết hiện hànhCác trường hợp khác theo quy phương pháp của pháp luậtViệc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự trữ buộc phải thu cực nhọc đòi được thi công ở thời hạn lập report tài chínhTrường đúng theo khoản dự trữ buộc phải thu khó khăn đòi phải tạo ơ cuối kỳ kế toán to thêm số dư khoản dự trữ phải thu cực nhọc đòi đang ghi bên trên sổ kế toán thì số chênh lệch to lớn hơn đc ghi tăng dự trữ & ghi tăng ngân sách quản trị công ty.Điều khiếu nại khoản dự trữ phải thu cực nhọc đòi phải khởi tạo ở thời điểm cuối kỳ kế toán này bé dại dại hơn số dư khoản dự trữ yêu cầu thu cực nhọc đòi vẫn ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch bé dại dại hơn được hoàn nhập ghi giảm dự trữ & ghi giảm ngay thành quản trị doanh nghiệpĐối với các khoản cần thu cạnh tranh đòi kéo dãn trong thọ năm, doanh nghiệp đã nỗ lực cố gắng sử dụng mọi giải pháp đề thu thiếu nhưng mà vẫn không thu đc thiếu and cam kết khách thiếu đích thực không có tác dụng trả tiền thì công ty hoàn toàn có thể phải có tác dụng những giấy tờ thủ tục bán thiếu cho khách hàng mua, cung cấp thiếu hoặc xóa những khoản thiếu đề xuất thu cực nhọc đòi bên trên sổ kế toán


b. Hạch toán kế toán

Tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 45 Thông bốn 200/2014/TT-BTC quy bí quyết về phương thức hạch toán so với khoản dự trữ thiếu đề nghị thu khó đòi như sau:

-Khi lập report tài chính, địa thế căn cứ những khoản thiếu nên thu được phân các loại là thiếu cần thu nặng nề đòi, trường hợp số dự trữ thiếu buộc phải thu nặng nề đòi yêu cầu trích lập ở kỳ kế toán này to ra nhiều thêm số dự trữ thiếu đề nghị thu cực nhọc đòi đang trích lập sống kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán tài chính trích lập bổ sung cập nhật phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 642 – cực hiếm quản trị doanh nghiệpCó TK 229 – dự phòng tổn thất gia sản (2293).

-Khi lập report tài chính, địa thế căn cứ những khoản thiếu bắt buộc thu đc phân các loại là thiếu cần thu nặng nề đòi, nếu số dự trữ thiếu cần thu cạnh tranh đòi cần trích lập sinh sống kỳ kế toán tài chính này nhỏ tuổi dại rộng số dự trữ thiếu cần thu cạnh tranh đòi sẽ trích lập làm việc kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 229 – dự trữ tổn thất gia sản (2293)Có TK 642 – quý giá quản trị công ty.

-Nếu với đa số khoản thiếu bắt buộc thu cạnh tranh đòi khi cam đoan là không thể thu hồi đc, kế toán kiến tạo xoá thiếu theo quy bí quyết của lao lý hiện hành. địa thế căn cứ vào ra quyết định xoá thiếu, ghi:

Thiếu các TK 111, 112, 331, 334….(phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)Thiếu TK 229 – dự trữ tổn thất tài sản (2293)(phần đã lập dự trữ)Thiếu TK 642 – cực hiếm quản trị công ty (phần được tính vào giá bán thành)Có hầu như TK 131, 138, 128, 244…

– nếu như với những khoản thiếu đề xuất thu nặng nề đòi đã đc xử lý xoá thiếu, nếu tiếp đến lại thu hồi được thiếu, kế toán căn cứ vào trị giá trong thực tế của khoản thiếu đã thu hồi đc, ghi:

Thiếu rất nhiều TK 111, 112,….Có TK 711 – thu nhập cá nhân khác.

– trường hợp với các khoản thiếu buộc phải thu vượt hạn được bán theo giá thoả thuận, tuỳ từng tình huống thực tiễn, kế toán ghi nhận như sau:

+ Điều kiện khoản cần thu vượt hạn chưa lập dự trữ nên thu cực nhọc đòi, ghi:

Thiếu đa số TK 111, 112 (theo giá cả thỏa thuận)Thiếu TK 642 – quý giá quản trị công ty (số tổn thất từ việc bán thiếu)Có các TK 131, 138,128, 244…

+ Điều kiện khoản phải thu quá hạn sẽ lập dự trữ buộc phải thu khó đòi tuy nhiên số sẽ lập dự trữ không được bù đắp tổn thất khi bán thiếu thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào ngân sách chi tiêu quản trị công ty, ghi:

Thiếu phần lớn TK 111, 112 (theo giá thành thỏa thuận)Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đang lập dự trữ)Thiếu TK 642 – cực hiếm quản trị doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán thiếu)Có hầu như TK 131, 138,128, 244…


-Kế toán xử lý hầu hết khoản dự trữ bắt buộc thu cực nhọc đòi trước khi công ty bên nước gửi thành doanh nghiệp lớn cổ phần: Khoản dự trữ nên thu khó đòi sau thời điểm bù đắp tổn thất, nếu đc hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất gia sản (2293)Có TK 411 – Vốn chi tiêu của chủ chiếm hữu.

5. Nguyên tắc kế toán dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay hàng tồn kho

a. Nguyên tắc kế toán

Tại tiết d Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 45 Thông bốn 200/2014/TT-BTC đề ra khái niệm dự trữ giảm ngay ngay hàng tồn kho như sau:

“ Dự phòng giảm giá ngay mặt hàng tồn kho: Là khoản dự trữ giảm giá ngay mặt hàng tồn kho khi gồm sự suy bớt của trị giá thuần hoàn toàn có thể thi công được đối với giá gốc của sản phẩm tồn kho.”

Tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 45 Thông tứ 200/2014/TT-BTC quy bí quyết về nguyên tắc kế toán dự trữ giảm ngay ngay mặt hàng tồn kho như sau:

Công ty đề nghị trích lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay sản phẩm tồn kho phải tạo khi có các dẫn chứng an ninh và tin cậy về sự suy sút của trị giá bán thuần rất có thể thi công đc đối với cái giá gốc của sản phẩm tồn khoDự phòng giảm ngay ngay sản phẩm tồn kho đc lập vào thời hạn lập báo cáo tài chính.Việc lập dự trữ giảm ngay ngay sản phẩm tồn kho cần tính theo từng nhiều loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa tồn kho. đối với dịch vụ thỏa mãn dở dang, bài toán lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay sản phẩm tồn kho phải được tínhGiá trị thuần rất có thể thi công được của sản phẩm tồn kho là giá cả ước tính của mặt hàng tồn kho vào kỳ chế tạo, sắm sửa nhiều lúc trừ (-) ngân sách chi tiêu ước tính để xong xuôi hàng hóa and chi phí ước tính thiết yếu cho vấn đề bán chúng.Khi lập report tài chính, căn cứ vào số lượng, giá bán gốc, trị giá bán thuần hoàn toàn có thể thi công được của từng các loại vật tư, hàng hoá, từng loại hình dịch vụ thỏa mãn dở dang, cam đoan khoản dự trữ giảm ngay ngay mặt hàng tồn kho phải lập:

– Điều kiện khoản dự trữ ưu đãi giảm giá ngay sản phẩm tồn kho phải lập ở thời điểm cuối kỳ kế toán này to ra hơn khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay mặt hàng tồn kho sẽ ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch to hơn đc ghi tăng dự trữ và ghi tăng giá vốn mặt hàng bán.

– Điều khiếu nại khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay hàng tồn kho phải tạo lập ở vào cuối kỳ kế toán này nhỏ dại hơn khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay mặt hàng tồn kho vẫn ghi bên trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch nhỏ dại dại hơn đc hoàn nhập ghi sút dự trữ and ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay vốn mặt hàng bán.

b. Hạch toán kế toán

Tại Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 45 Thông tứ 200/2014/TT-BTC quy biện pháp về cách làm hạch toán so với dự trữ giảm giá ngay mặt hàng tồn kho như sau:

-Khi lập report tài chính, nếu như số dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá ngay hàng tồn kho phải tạo kỳ này to ra nhiều thêm số đang trích lập từ rất nhiều kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung cập nhật cập nhật phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 632 – giá vốn hàng bánCó TK 229 – dự phòng tổn thất gia sản (2294).

-Khi lập báo cáo tài chính, giả dụ số dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay hàng tồn kho phải tạo lập kỳ này bé dại dại rộng số sẽ trích lập từ phần lớn kỳ trước, kế toán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Thiếu TK 229 – dự trữ tổn thất tài sản (2294)Có TK 632 – giá vốn mặt hàng bán.

-Kế toán xử trí khoản dự trữ giảm ngay ngay sản phẩm tồn kho so với vật dụng tư, sản phẩm bị hủy vứt do quá hạn dùng, mất phẩm chất, hỏng hóc, quan trọng trị giá chỉ dùng, ghi:

Thiếu TK 229 – dự phòng tổn thất gia tài (số được bù đắp bằng dự trữ)Thiếu TK 632 – giá chỉ vốn hàng chào bán (nếu số tổn thất cao hơn số đang lập dự trữ)Có phần lớn TK 152, 153, 155, 156.

Xem thêm: Cách Tổ Chức Vốn Kinh Doanh Của Kinh Doanh Hộ Gia Đình :, Câu 2 Trang 157 Sgk Công Nghệ 10

-Kế toán giải pháp xử lý khoản dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá ngay mặt hàng tồn kho trước khi công ty 100% vốn bên nước gửi thành công ty lớn cổ phần: Khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay mặt hàng tồn kho sau khoản thời gian bù đắp tổn thất, nếu đc hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Thiếu TK 229 – dự trữ tổn thất tài sản (2294)Có TK 411 – Vốn chi tiêu của chủ chiếm phần hữu.