Cuộc sống của cựu thành viên nhóm la thăng giờ ra sao?