Cấu trúc in addition to ving trong tiếng anh

Trong văn bản và tiếp xúc tiếng Anh, để diễn đạt được trôi chảy, mạch lạc hơn vậy thì ta nên dùng đến những từ nối, những nhiều từ thường dùng để bạn đọc, fan nghe hiểu đúng chuẩn ý của chúng ta. Những các từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which,… được sử dụng rất phổ cập trong văn phiên bản cũng như giao tiếp. Hãy cùng tìm hiểu cách áp dụng những nhiều từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong giờ đồng hồ Anh nhé!


1. In addition

 In addition khổng lồ + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của nhiều này là “bên cạnh vật gì đó, không tính ra”, được dùng làm giới thiệu thêm một điều gì đó bên cạnh cái đang nói trước

e.g. In addition khổng lồ her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem: Cấu trúc in addition to ving trong tiếng anh

=> kề bên sự xinh đẹp, nữ giới còn nổi tiếng về tài năng.

*

In view of finance, you don’t have ability to lớn afford this school fee.

=> Xét về khía cạnh tài chính, bạn không có tác dụng chi trả học phí của trường này.

Đừng nhầm lẫn in view of với with a view to nhé. Cụm with a view to tức là có mục đích để triển khai gì đó – with the aim of doing something

with a view khổng lồ doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view to lớn increasing the company’s profits.

=> số đông phương án này được thực hiện nhằm mục tiêu mục đích tăng lợi nhuận của công ty.

4. In essence

Khi mong nhấn mạnh liên quan đến sệt điểm, tính chất, ý tưởng,… đặc trưng nhất của một cái gì đó, ta dùng in essence. Các này thường xuyên được dịch dễ hiểu là về cơ bản, về thực tế và rất có thể dùng luôn cho thực chất của bé người. In essence chỉ mở màn câu với trước mệnh đề. Ví dụ:

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả phía 2 bên đều đống ý về vấn đề.

e.g. He acts so cold & always keeps distance to others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành động rất thờ ơ và luôn giữ khoảng cách với fan khác nhưng về bản chất cậu ấy thiệt sự mượt yếu.

Essence còn có một nhiều khác rất thú vị là be of the essence – điều quan trọng đặc biệt nhất.

e.g. Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự kết hợp giữa một giới trường đoản cú – in và một đại từ quan hệ – which. Dùng in which nhằm nối một danh từ với một mệnh đề chỉ xứ sở hoặc thời gian. Ví dụ:

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents.

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Cần phân biệt biện pháp dùng on which với in which. Cả on which với in which đều thay thế sửa chữa được cho when với where. Sự biệt lập là những từ chỉ địa điểm và thời gian đó đi với giới từ bỏ gì. Ví dụ như in year, in the box, on the day, on the chair,…

e.g. I keep my files in this green box

= This is the green in which/ where I keep my files.

e.g. I can’t forge the year in which/ when I started my business.

e.g. That is the chair on which/where she is stitting on.

= That is the chair which she is sitting on.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Lương Minh Trang Là Ai, Tiểu Sử Đời Tư Của Cô Ca Sĩ Trẻ

e.g. I can’t forget the day on which/when I met you.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">