Khoản 3 Điều 23 Luật Quản Lý Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp

(Chinhphu.vn) - bộ Tài thiết yếu đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi điều khoản Quản lý, thực hiện vốn đơn vị nước đầu tư chi tiêu vào sản xuất kinh doanh tại công ty (Luật số 69/2014/QH13).


*

Tuy nhiên, vào giai đoạn vừa qua, một số chủ trương, quan tiền điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn đơn vị nước đầu tư vào sản xuất, sale tại doanh nghiệp gồm thay đổi. Quá trình triển khai thực hiện Luật số 69/2014/QH13 và những văn bản hướng dẫn qua thanh tra rà soát cho thấy đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải được rà soát soát, sửa đổi mang đến phù hợp với thực tiễn với định hướng cơ cấu lại DNNN trong thời gian tới.

Bạn đang xem: Khoản 3 điều 23 luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Do vậy, cần thiết phải xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) với các chế độ mới nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật bảo đảm đến việc vạc triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; tăng cường công tác làm việc quản lý, giám sát và đo lường việc sử dụng vốn nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng.

Quy định mới về chuyển nhượng vốn đơn vị nước đầu tư tại doanh nghiệp

Đối với việc chuyển nhượng vốn công ty nước đầu tư tại doanh nghiệp: Luật số 69/2014/QH13 quy định phương thức chuyển nhượng vốn và những nguyên tắc chuyển nhượng vốn.

Thực tế thời gian qua phương thức rao bán cạnh tranh là phương thức rao bán cạnh tranh về giá bán để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn thực chất là bán đấu giá công khai.

Các doanh nghiệp có vốn góp cần chuyển nhượng vốn cơ bản được hiện ra từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn bên nước, trước đây chưa quy định bắt buộc phải bao gồm phương án sử dụng đất được phê duyệt trước khi cổ phần hóa mà mang đến doanh nghiệp xây dựng, trình duyệt phương án sử dụng đất, đồng thời với quy trình cổ phần hóa bắt buộc dẫn tới khi chuyển thanh lịch hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần tất cả trường hợp phương án sử dụng đất chưa được duyệt.

Do vậy, dự thảo đề xuất: Bãi bỏ phương thức “chào chào bán cạnh tranh”. Giá bán khởi điểm phải vì chưng tổ chức gồm chức năng thẩm định giá xác định ngoại trừ trường hợp tỷ lệ bên nước đang nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ với giá trị vốn nhà nước nắm giữ vào vốn điều lệ phải chuyển nhượng dưới 10 tỷ đồng, thì cơ quan lại đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định giá chỉ khởi điểm ko thấp hơn giá chỉ trị thực của phần vốn góp phải chuyển nhượng trên báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn góp của bên nước.

Bổ sung nguyên tắc quy định: yêu cầu rà soát lại toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý sử dụng để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, quản lý, đo lường và tính toán chặt chẽ đối với đất được chuyển đổi mục đích thực hiện đấu giá chỉ đất theo quy định của Luật Đất đai. Thực hiện nghiêm cơ chế dịch vụ thuê mướn đất, nộp tiền mướn theo quy định của pháp luật, cũng như việc tính toán giá trị quyền sử dụng đất giao trong giá chỉ khởi điểm chuyển nhượng vốn.

Phương án này còn có tác động tích cực là đẩy nhanh tiến trình thực hiện cổ phần hóa, sớm chuyển đổi thành công ty cổ phần, tăng sức cạnh tranh bên trên thị trường, tăng khả năng huy động vốn để phát triển doanh nghiệp.

Phân phối lợi nhuận sau thuế - quỹ khen thưởng phúc lợi

Vấn đề bất cập là theo quy định hiện hành, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 3 tháng lương thực hiện đối với doanh nghiệp xếp loại A; 1,5 mon lương thực hiện đối với doanh nghiệp xếp loại B; 1 tháng lương thực hiện đối với doanh nghiệp xếp loại C; doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì ko được trích.

Thực tế nhiều doanh nghiệp gồm số lượng cán bộ, công nhân viên lớn, doanh thu, lợi nhuận... Của doanh nghiệp đảm bảo theo đánh giá chỉ xếp loại nên số dư của 2 quỹ này tại doanh nghiệp tương đối lớn (trong lúc lợi nhuận còn lại để nộp về giá thành Nhà nước là ko đáng kể cùng không phản ánh đúng quy mô, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất marketing của doanh nghiệp). Mặt khác, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chất nhận được tổng số chi bao gồm tính chất phúc lợi không thực sự 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Vì vậy, dự thảo đề xuất giải pháp: Điều chỉnh theo hướng doanh nghiệp trích tối đa không quá 2 tháng lương thực hiện trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cùng mức độ kết thúc nhiệm vụ được giao, riêng các doanh nghiệp quốc phòng bình yên sẽ được bên nước hỗ trợ đảm bảo mức trích này.

Phương án này sẽ giúp quản lý hiệu quả, chặt chẽ cũng như đảm bảo phúc lợi xã hội, khuyến khích khen thưởng kịp thời người lao động, tăng cường động viên chi phí Nhà nước.

Xem thêm: Trang 2 - Khí Phách Anh Hùng

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.