Kind Là Gì ? Nghĩa Của Từ Kind Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ : Kind Là Gì

kind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Phương pháp phát âm kind giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của kind.

Bạn đang xem: Kind Là Gì ? Nghĩa Của Từ Kind Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ : Kind Là Gì


Từ điển Anh Việt

kind

/kaind/

* danh từ

loài giống

the rabbit kind: kiểu như thỏ

loại, hạng, thứ

people of all kinds: fan đủ đa số hạng

something of the kind: không hẳn cái một số loại như vậy, không tồn tại cái gì như vậy, chưa hẳn như vậy

cái cùng loại, cái đúng như vậy

to repay in kind: trả lại dòng đúng như vậy

to relay someone"s insolence in kind: lấy cách biểu hiện láo xược cơ mà đáp lại thái độ láo xược của ai

cái đông đảo giống như, cái gần giống; dòng tàm tạm điện thoại tư vấn là

to feel a kind of remorse: cảm thấy một chiếc gì như là hối hận

coffee of a kind: chiếc tàm tạm gọi là cà phê

bản tính

top act after one"s kind: hành vi theo bản tính

tính chất

to differ in degree but not in kind: khác nhau về mức độ chứ không hẳn về tính chất

hiện vật

to pay in kind: trả bởi hiện vật

kind of

(thông tục) phần nào, chừng mực nào

I kind of expected it: tôi cũng mong đợi cái đó phần nào

* tính từ

tử tế, ân cần, tất cả lòng tốt xử lý, nhằm gia công; mượt (quặng)

to be so kind as to...

xin hãy làm cho ơn...

kind

loại


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

kind

* khiếp tế

dạng

giống

loài

loại

* kỹ thuật

dạng

giống

loại


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh, 9 Bước Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Từ A


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*