Làm cách nào để kháng lại hiệu ứng hoảng sợ của ak bul và kang gwi