Lần lượt kích vào trái cây sau đó kích vào hình lục giác hình tròn hình chữ nhật