LẤY VÍ DỤ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Nội dung của Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ bên dưới đây, những em sẽ được khám phá về quan niệm mô hình dữ liệu quan hệ và những đặc trưng cơ phiên bản của mô hình này; khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóaliên kết giữa những bảng. Mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Bạn đang xem: Lấy ví dụ về cơ sở dữ liệu quan hệ


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

1.4.Khóavà liên kết giữa những bảng

2. Bài xích tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học tập 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học tập 12


Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác làm việc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức mô tả cụ thể về CSDL, rất có thể phân phân chia các quy mô dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn hotline là mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu hiện CSDL ở tầm mức khái niệm và mức khung nhìn, mô tả bản chất lôgic của tài liệu được lưu giữ trữ;Mô hình vật dụng lí(còn gọi là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho diễn đạt CSDL tại mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được lưu giữ trữ như vậy nào?".

Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập cho mô hình tài liệu quan hệ vì cho đến nay đó là quy mô phổ trở thành nhất trong thực tiễn xây dựng các ứng dụng CSDL.


Mô hình tài liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong vòng ba mươi năm trở về đây, các hệ CSDL phát hành theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong quy mô quan hệ:

Về mặt cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàng cùng các cột thể hiện tin tức về một nhà thể.Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên gọi của trực thuộc tính.Mỗi hàng bộc lộ cho một cá thể, tất cả một bộ các giá chỉ trị tương xứng với các cột.Về mặt làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bản ghi vào một bảng.Các kết quả tra cứu kiếm thông tin qua truy hỏi vấn dữ liệu giành được nhờ tiến hành các làm việc trên dữ liệu.Về mặt những ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong số bảng phải thoả mãn một vài ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng như là nhau trả toàn.
a. Khái niệmCơ sở tài liệu được thành lập dựa trên quy mô dữ liệu quan lại hệ hotline là cơ sở tài liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan hệ hotline là hệ QTCSDL quan tiền hệ.b.Các đặc thù của một quan hệ

Một dục tình trong hệ csdl quan hệ có những đặc trưng bao gồm sau:

Mỗi quan hệ mang tên để tách biệt với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất cùng không sáng tỏ thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên minh bạch và không phân biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính nhiều trịhayphức hợp.

Thuộc tính nhiều trị: 1 thuộc tính tương ứng trong tương đối nhiều bộ giá bán trị;

Phức hợp: Một trực thuộc tính có 2 giá chỉ trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là ngôi trường (cột);Bộ là bản ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là một trong tập ở trong tính gồm một hay như là một số trực thuộc tính của bảng tất cả hai tính chất:Không bao gồm hai cỗ (khác nhau) vào bảng có giá trị đều bằng nhau trên khoá.Không gồm tập nhỏ thực sự như thế nào của tập ở trong tính này có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng gồm thể có khá nhiều khóa. Trong các khóacủa một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan liêu hệ, lúc nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi cỗ tại khóa thiết yếu không được nhằm trống.Các hệ QTCSDL quan hệ giới tính kiểm soát điều này và đảm bảo sự đồng hóa dữ liệu, né trường hợp tin tức về một đối tượng xuất hiện hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc do đó về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc toàn diện thực thể (hay gọi ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khoá phụ thuộc vào vào quan hệ nam nữ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá chỉ trị những dữ liệu.Nên chọn khoá chính là khoá bao gồm ít nằm trong tính nhất.c. Link giữa các bảng

Thực chất sự liên kết giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều khiếu nại trong quy mô dữ liệu quan hệ Ql_hoctap

*

Hình 1. Quy mô dữ liệu quan lại hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem tất cả có các trường dữ liệu, các bạn dạng ghi.Các ràng buộc: khoá chính, vào bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá chính là duy nhất.Các thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một đk nào đó, có thể thực hiện nay trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở tài liệu quan hệ

Câu 2

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính cùng bộ.

Xem thêm: Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới 2016 Tải Xuống, Giải Vô Địch Bóng Đá Châu Âu 2016

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp có 50HS nên bao gồm 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính đa trị với phức hợp.