Lotus Notes Là Gì

Technology SiteMANAGER INFORMATION SYSTEM (Shared is happiness, getting the happiness shared is bigger,simplifying IT .....)


Bạn đang xem: Lotus notes là gì

*

Gender: MaleIndustry: TechnologyOccupation: System SupervisorLocation: Residential Hoang Gia, Ward No 2, My khô giòn Nam Village, Duc Hoa DIST, Long An ProvinceIntroduction: Cool....Interests: Microsoft OS, Networking, RedHat Linux, System Administration, ... System Integration : IBM, thư điện tử Systems : IBM Lotus notes and Domino, VOIP,...This is my personal and educational blog site and this has posts which are related to my research & interesting areas on Information Technology... Please feel free to comment on any technical/Article matters on this regard.Thanks You !
*

*

*

Xem thêm: Món Ngon Dễ Làm Từ Đậu Phụ, Cách Làm 6 Món Ngon Từ Đậu Phụ

*

Trong bài viết này tôi xin chỉ nói những tin tức cơ phiên bản nhất về lotus notes & domino.Lotus notes và domino là sản phầm được phát triển bởi IBM. Lotus Notes và Domino có thể hiểu một cách dễ dàng thì nó là một trong “hệ thống” những phần mềm cung cấp làm việc cộng tác.Lotus Domino: là phần mềm máy chủ, nó bao gồm có: web server, mail server và ldap server.Lotus Notes: là ứng dụng client, nó tất cả có: Lotus notes, domino designer với domino admin.Lotus notes: là phần mềm dùng để làm chạy những ứng dụng của lotus, hoàn toàn có thể là những ứng dụng bên trên domino vps hay các úng dụng trên local. Ở đây, thư điện tử cũng được coi là một ứng dụng lotus ^^. Hay rất có thể dụng như một mail client để check các mail của hệ thống mail khác như exchange v.v… Chú ý: các ứng dụng của Lotus notes bao gồm thể có phong cách thiết kế để chạy được trên nền web.Domino designer: phần mềm editor để xây dựng các áp dụng của lotus.Domino admin: là phần mềm để quán trị khối hệ thống domino server.Bài viết sau: cài đặt và cấu hình Lotus notes và domino (cơ bản)