Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2010

chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cụ Văn phiên bản song ngữ
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------

Luật số: 61/2010/QH12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬTKINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hoà xã hội công ty nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổsung một trong những điều theo nghị quyết số51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổsung một số điều củaLuật marketing bảo hiểm số 24/2000/QH10.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảohiểm.

1. Bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3 như sau:

“19. Bảo đảm hưu trí là nhiệm vụ bảo hiểm mang đến trường hợp tín đồ được bảo đảm đạt đếnđộ tuổi xác minh được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng bảohiểm.

20. Bảo đảm sứckhoẻ là nhiều loại hìnhbảohiểm mang đến trường hợp bạn được bảo hiểmbị yêu đương tật, tai nạn, bé đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe khoắn được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng bảo hiểm.”

2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chức, cá thể có yêu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp lớn bảohiểm chuyển động tại Việt Nam; doanh nghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài, fan nước ngoài thao tác tạiViệt Nam mong muốn bảo hiểm được chọn lọc tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo đảm hoạtđộng tại việt nam hoặc áp dụng dịchvụbảo hiểm qua biên giới.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 7. Cácloại nhiệm vụ bảo hiểm

1. Bảo đảm nhân thọ bao gồm:

a) bảo đảm trọn đời;

b) bảo đảm sinh kỳ;

c) bảo hiểm tử kỳ;

d) bảo đảm hỗn hợp;

đ) bảo đảm trả tiền định kỳ;

e) Bảo hiểm links đầu tư;

g) bảo đảm hưu trí.

2. Bảo đảm phi nhân thọ bao gồm:

a) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

b) bảo hiểm hàng hoá chuyển vận đường bộ, đường biển, con đường thủy nội địa, đường sắt và mặt đường hàng không;

c) bảo đảm hàng không;

d) bảo đảm xe cơ giới;

đ) bảo đảm cháy, nổ;

e) bảo đảm thân tàu và tráchnhiệm dân sự củachủ tàu;

g) bảo đảm trách nhiệm;

h) Bảo hiểm tín dụng và khủng hoảng tài chính;

i) bảo hiểm thiệt hại gớm doanh;

k) Bảo hiểmnông nghiệp.

3. Bảo đảm sức khoẻ bao gồm:

a) Bảo hiểm tai nạn con người;

b) bảo hiểm y tế;

c) Bảo hiểm quan tâm sức khoẻ.

4. Những nghiệp vụbảo hiểm không giống do chính phủ quy định.

5. Bộ Tài bao gồm quy định Danh mục thành phầm bảohiểm.”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9.Tái bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho khách hàng bảo hiểm khác, bao hàm cảdoanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, tổ chức triển khai nhận tái bảo đảm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo đảm nướcngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp thứ hạng của côngtyđánh giá tín nhiệm quốc tế do cỗ Tài thiết yếu quy định.”

5. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 10. Hợp tác, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đấu thầu trong kinhdoanh bảo hiểm

1. Công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn môi giới bảo đảm được hợp tác ký kết trong bài toán tái bảo hiểm,đồng bảo hiểm, thẩm định tổn thất, giải quyết và xử lý quyền lợi bảo hiểm, dự phòng và tiêu giảm tổn thất,phát triển nguồn nhân lực, cách tân và phát triển sản phẩm bảo hiểm, giảng dạy và cai quản đại lý bảo hiểm, chiasẻ thông tin để quản trị đen đủi ro.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được tuyên chiến và cạnh tranh về điều kiện, phạm vi, mức trách nhiệm, mức phí, unique dịch vụ, năng lượng bảo hiểm và năng lực tài chính.

Việc đối đầu phải theo qui định của quy định về tuyên chiến đối đầu và bảo đảm an toàn tàichínhcủa công ty lớn bảo hiểm; nấc phí bảo đảm phải phù hợp với điều kiện, phạm vi, mứctrách nhiệm bảo hiểm.

3. Dự án công trình sử dụngvốn công ty nước, tài sản thuộcsở hữu bên nước hoặc của bạn nhà nướcphải triển khai đấu thầu về điều kiện, phạm vi, mức trách nhiệm, nấc phí, unique dịch vụ, năng lượng bảo hiểm và năng lực tài chủ yếu của doanh nghiệpbảo hiểm.

Việc đấu thầu phải bảo đảm công khai, rành mạch theo lao lý của điều khoản này và quy định vềđấu thầu.

4. Nghiêm cấmcác hành động sau đây:

a) cấu kết giữa những doanh nghiệp bảo đảm hoặc giữa doanh nghiệp bảo đảm với mặt mua bảo hiểm nhằm mục đích phân chia thị phần bảo hiểm, khép bí mật dịch vụ bảo hiểm;

b) Can thiệp trái pháp luật vào bài toán lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm;

c) tận dụng chứcvụ, nghĩa vụ và quyền lợi chỉ định, yêu cầu, épbuộc, bức tường ngăn tổ chức,cánhân gia nhập bảo hiểm;

d) Thông tin, pr sai thực sự về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm, làmtổn hại mang đến quyền, lợi ích hợp pháp của mặt mua bảo hiểm;

đ) Tranh giành người tiêu dùng dưới các bề ngoài ngăn cản, lôi kéo, cài chuộc, rình rập đe dọa nhânviên hoặc khách hàng hàng của người tiêu dùng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểmkhác;

e) khuyến mãi kèm theo bất hợppháp;

g) hành động bất hợppháp không giống trong đúng theo tác, đối đầu và đấu thầu.”

6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 15. Thời gian phát sinh nhiệm vụ bảohiểm

Trách nhiệm bảo đảm phát sinh lúc có giữa những trường vừa lòng sau đây:

1. Phù hợp đồng bảo hiểm đã được giao ước và bên mua bảo hiểm đãđóng đủ tầm giá bảo hiểm;

2. Thích hợp đồng bảo đảm đã được giao kết, trong những số đó có thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp bảo đảm và mặt mua bảo đảm về vấn đề bên mua bảo đảm nợ tổn phí bảo hiểm;

3. Có vật chứng về việc hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và mặt mua bảo đảm đãđóng đủ giá thành bảo hiểm.”

7. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 59. Các tổchức sale bảo hiểm

Các tổ chức kinhdoanhbảo hiểm bao gồm:

1. Công ty cổ phần bảohiểm;

2. Công ty trọng trách hữu hạn bảo hiểm;

3. Bắt tay hợp tác xã bảo hiểm;

4. Tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ.”

8. Bổ sung cập nhật khoản 5 Điều 63như sau:

“5. Tổ chức, cá thể tham gia góp vốn ra đời doanh nghiệp bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm phải gồm đủ năng lực tài chủ yếu và có vật chứng để chứng tỏ nguồn tài chính hợppháp khi thâm nhập góp vốn thànhlập doanh nghiệp bảo hiểm.”

9. Điểm g với điểm h khoản 1Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) chủ tịch Hộiđồng quản trị, tổng giám đốc (Giám đốc), chuyên gia tính toán;

h) phân chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đưa đổi vẻ ngoài doanh nghiệp, đầu tư chi tiêu ra nước ngoài.”

10. Điểm c khoản 1 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

c) Có chứng chỉ đạilý bảo hiểm do cơ sở đào tạo và huấn luyện được bộ Tài chính thuận tình cấp.

Bộ Tài chínhquy định về chương trình, nội dung, vẻ ngoài đào tạo, việc cấp chứng từ đạilý bảo hiểm.”

11. Điều 97 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 97. Quỹ dựtrữ và Quỹ bảo đảm an toàn người được bảo hiểm

1. Công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm phải lập quỹ dự trữ bắt buộc để bổ sung vốn điều lệ và bảo đảmkhả năng thanh toán. Quỹdựtrữ bắt buộcđược trích hàng năm theotỷlệ 5% lợi nhuận sau thuế. Nút tốiđa củaquỹnày do chính phủ quyđịnh.

2. Quanh đó quỹ dự trữ buộc phải quy định tại khoản 1 Điều này, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm hoàn toàn có thể lập các quỹ dự trữ không giống từ lợi tức đầu tư sau thuế của năm tài bao gồm theoquy định trong điều lệ củadoanhnghiệp bảo hiểm, công ty lớn môi giới bảo hiểm.

3. Quỹ đảm bảo an toàn người được bảo đảm được thành lập và hoạt động để bảo vệ quyền lợi của tín đồ được bảo đảm trong trường đúng theo doanhnghiệp bảo hiểm phá sảnhoặc mất khả năng thanh toán.

Nguồn nhằm lập Quỹ bảo đảm người được bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phíbảo hiểm áp dụng đối vớitất cả đúng theo đồng bảo hiểm.

Chính tủ quy định việc trích lập và quản lý, sử dụngQuỹ đảm bảo người được bảo hiểm.”

12. Điều 105 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 105. Vẻ ngoài hoạt động

1. Công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn môi giớibảo hiểm nước ngoài được phép vận động tại vn dưới các bề ngoài sauđây:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, công ty trọng trách hữu hạn môi giới bảo hiểm;

b) trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

2. Công ty lớn bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên thuỳ theo quy định của bao gồm phủ.

3. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế được để văn phòng thay mặt tại Việt Nam. Văn phòngđại diện ko được sale bảohiểm trên Việt Nam.”

13. Điều 108 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 108. Thẩm quyền cấp thủ tục phép

Bộ Tài chủ yếu cấpgiấy phép ra đời vàhoạt động cho khách hàng bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọnước ngoài; giấy phép đặt công sở đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn môi giớibảo hiểm quốc tế tại Việt Nam.”

14. Khoản 4 Điều 120 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Giám sát hoạt động kinh doanh bảo đảm thông qua vận động nghiệp vụ, tình hình tàichính, quản lí trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; áp dụng những biện pháp cần thiết để doanh nghiệp bảo đảm bảođảm những yêu cầu vềtài thiết yếu và thực hiện nhữngcam kết với bên muabảo hiểm;”

15. Điều 122 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 122. Thanh trachuyênngành sale bảo hiểm

1. Cơ quan quản lý nhà nước về marketing bảo hiểm thực hiện tính năng thanh tra chuyên ngànhkinh doanh bảo hiểm.

2. Tổ chức triển khai và hoạtđộng của thanh tra siêng ngành kinh doanh bảo hiểm theo dụng cụ của giải pháp này và điều khoản về thanh tra.”

16. Bổ sung khoản 3 Điều127 như sau:

“3. Chứng chỉ huấn luyện và đào tạo đại lý bảo hiểm đã được cấp trước thời gian ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trịsử dụng, khôngphảilàm thủ tục chuyểnđổi thành chứng chỉ đại lý bảohiểm.”

Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 mon 07 năm 2011.

2. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết và phía dẫn những điều, khoản được giao vào Luật; khuyên bảo nhữngnội dung quan trọng kháccủaLuật này để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu quảnlý nhànước.

Xem thêm: Đánh Giá User Agent Stylesheet Là Gì, What Is A User Agent Stylesheet

Luật này đang đượcQuốc hội nước cùng hoà xóm hội công ty nghĩa việt nam khoáXII, kỳ họp lắp thêm 8 trải qua ngày 24 mon 11năm2010.