Lilly nguyễn: "một năm sau khi the face mùa 1 lên sóng, mình vẫn vô cùng bận rộn"