Mẫu báo cáo ý tưởng kinh doanh


Bạn đang xem: Mẫu báo cáo ý tưởng kinh doanh

*

*

*

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated và Expanded Edition: When khổng lồ Say Yes, How khổng lồ Say No to Take Control of Your Life Henry Cloud
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
A body toàn thân to Love: Cultivate Community, body Positivity, & Self-Love in the Age of Social truyền thông media Angelina Caruso
Getting More Done: Wielding Intention & Planning khổng lồ Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide khổng lồ Personal Development, Understanding Self-care, và Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way lớn Joy, Love, & Freedom Tabitha Brown
The Full Spirit Workout: A 10-Step System khổng lồ Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun và Fulfilling Life Kate Eckman

Xem thêm: Pcm Là Gì ? Các Định Dạng Âm Thanh Phổ Biến Nhất

student-topica.edu.vn ..................................................................II. Report thực tập xuất sắc nghiệp1. Tên báo cáo:.....................................................................................................................................2. Đơn vị thực tập (nếu có): .................................................................................................................3. Tính nhu yếu của báo cáo:__________________4. Mục đích nghiên cứu và phân tích của báo cáo:__________________5. Phạm vi cùng đối tƣợng nghiên cứu của báo cáo__________________Nội dung report (dự kiến) bao hàm các chương mục chủ yếu sau:Chƣơng/Mục tên chƣơng/mục Số lƣợng trang Ngày hoàn thànhCHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.31.41.5CHƢƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING2.1 Đánh giá công tác marketing của doanh nghiệp2.1.1 so sánh môi trường kinh doanh của doanh nghiệp2.1.1.12.1.1.22.1.2 Thị trường mục tiêu và xác định sản phẩm trên thị trường2.1.2.12.1.2.22.1.2.32.1.3 phương châm marketing2.1.4 Chiến lược kinh doanh hỗn đúng theo (Marketing – mix)2.1.4.12.1.4.22.1.4.32.1.4.42.1.5 Ngân quỹ Marketing2.2 câu chữ kế hoạch Marketing2.2.1 Tổng quan planer Marketing2.2.2 so sánh môi trường2.2.2.12.2.2.22.2.2.32.2.3 chiến lược Marketing2.2.3.12.2.3.22.2.3.32.2.3.42.2.3.52.2.3.6CHƢƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH3.1 Đánh giá bán tài chính của doanh nghiệp3.1.1 Doanh thu, bỏ ra phí, chi tiêu và lợi nhuận3.1.1.13.1.1.23.1.1.33.1.1.43.1.2 so sánh điểm hòa vốn3.1.3 Các báo cáo tài chính3.1.3.13.1.3.23.1.3.33.1.4 dòng tiền và giá chỉ trị lúc này thuần3.2 nội dung kế hoạch tài chínhCHƢƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ4.1 trình làng về kế hoạch nhân sự4.2 ngôn từ kế hoạch nhân sự4.2.1 xác định nhu mong nhân sự4.2.2 xác minh cơ cấu tổ chức4.2.3 xác minh đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốtCHƢƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO