MẪU BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2018

Ví dụ: công ty đã đk ngành nghề khiếp doanh: buôn bán vải, sản phẩm may sẵn, giày dép -mã ngành 4641 (theo đưa ra quyết định cũ 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007); thì nay theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngành này mang tên mới là: buôn bán vải, mặt hàng may mặc, giày dép (Thay đổi chữ may sẵn thành may mặc)

*

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề marketing 2022 mới nhất

Lưu ý: bạn ra quyết định và ký kết trên chủng loại này là “ Chủ cài công ty”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số: 01/2022-QD.

Bạn đang xem: Mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh 2018

Tp hồ Chí Minh, Ngày …… mon …… năm 2022

Về việc chuyển đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- địa thế căn cứ vào lao lý Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17 mon 6 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành, nghề ghê doanhđược xẻ sung

Mã ngành

Ngành, nghề marketing chính

1

Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị với phụ tùng máy khác

Chi tiết: buôn bán máy móc, máy phòng cháy chữa trị cháy

4659

Điều 2:Giao choBà LÊ THỊ TỚI(người đại diện thay mặt theo pháp luật)tiến hành các thủ tục quan trọng theo phép tắc của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo lao lý của công ty,các thành viên doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Điều 4: Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu)

LÊ THỊ TỚI


Lưu ý: tín đồ ra ra quyết định và ký trên mẫu này là “ quản trị hội đồng thành viên”

CÔNG TYTNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số: 01/2022-QD.Tp hồ nước Chí Minh, Ngày …… mon …… năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp

HỘI ĐỒNGTHÀNH VIÊN

-Căn cứ vào nguyên tắc Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã có Quốc hội trải qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;;

- Căn cứBiên bản họp Hội đồng thành viên trải qua ngày ……/……/2022 về việc đổi khác ngành nghề của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành, nghề ghê doanhđược té sung

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

1

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất tỉnh sản, đấu giá bán quyền thực hiện đất - bỏ ra tiết: Môi giới không cử động sản; quản lý bất rượu cồn sản.

6820

Điều 2:Giao choÔngTRẦN VĂNDUNG(người đại diện theo pháp luật)tiến hành các thủ tục cần thiết theo luật pháp của pháp luật.

Điều 3: Người thay mặt theo pháp luật của công ty,các thành viên doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hộiđồng thành viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, đóng góp dấu)

TRẦN VĂN DUNG

3.Mẫu quyết định bổ sung cập nhật ngành nghề kinh doanh 2022 mới nhất của người sử dụng cổ phần

Lưu ý: người ra đưa ra quyết định và ký kết trên chủng loại này là “ quản trị hội đồng quản lí trị”

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

HUY LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số: 01/2022-QD.

Tp hồ Chí Minh, Ngày …… tháng …… năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi khác nội dung đk doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều1:

1.Bổ sung ngành, nghề sale sau:

STT

Tên ngành, nghề tởm doanhđược bổ sung

Mã ngành

Ngành, nghề sale chính

1

Bán lẻ ô tô con (loại 12 số chỗ ngồi trở xuống)

4512

Điều 2:Giao choÔngNGUYỄN quang HƯNG(người thay mặt theo pháp luật)tiến hành các thủ tục cần thiết theo công cụ của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện thay mặt theo pháp luật của công ty,các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

Xem thêm: Sinh Tố Dưa Hấu Sữa Chua: Cách Làm Sinh Tố Dưa Hấu Sữa Chua, Sinh Tố Dưa Hấu Sữa Chua Cho Bé

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu)

NGUYỄN quang đãng HƯNG


Tải|Download Quyết định bổ sung ngành nghề marketing 2022 mới nhất của khách hàng Cổ phần:

gmail.com, công ty chúng tôi phục vụ với khoảng phí trọn gói: 800.000 VND (đã bao gốm toàn cục lệ tầm giá nhà nước cùng phí ra mắt thông tin ), shop chúng tôi rất vinh dự được phục vụ.