MẪU SLIDE POWERPOINT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Bạn muốn làm các nhà đầu tư phấn khích bằng ý tưởng doanh nghiệp mới? Mẫu kế hoạch trợ năng này tô sáng những điểm chính họ muốn biết: Khái niệm, tóm tắt thị trường, cơ hội, cạnh tranh, mục tiêu, nhóm, yêu cầu nguồn lực, kế hoạch tài chính, rủi ro và phần thưởng. Định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint


Bạn đang xem: Mẫu slide powerpoint kế hoạch phát triển kinh doanh

Tải xuốngMở trong trình duyệt
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Kế hoạch khiếp doanh
Word
*

Mẫu đề xuất dịch vụ
Word
*

Kế hoạch liên lạc vào dự án
Word
*

Danh sách kiểm tra kế hoạch sale với phân tích SWOT
Excel

Xem thêm: Quan Hệ Bị Đau Bụng Dưới Có Phải Có Thai, Quan Hệ Xong Thấy Đau Bụng Dưới Có Phải Mang Thai

Tìm cảm hứng mang lại dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh