Bình minh,hồng ánh, bình minh tham gia phim 'mười' phần 2