BÌNH MINH,HỒNG ÁNH, BÌNH MINH THAM GIA PHIM 'MƯỜI' PHẦN 2