Nguyên khang: sốc khi nhiều người "khủng bố" tin nhắn, muốn tôi bỏ nghề