Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề dục tình (Relative clauses) được thực hiện để rút gọn câu cơ mà vẫn diễn tả đủ ý. Đây là chủ điểm ngữ pháp đặc biệt đề xuất cụ vững trong giờ đồng hồ Anh, thường xuyên mở ra trong vô số dạng đề thi.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ

> Câu ĐK, mệnh đề If 1,2,3 - Công thức cùng bài xích tập vận dụng

> Quy tắc hiểu với viết tháng ngày giờ đồng hồ Anh

Kênh Tuyển Sinh tổng hòa hợp vớ cả kỹ năng và kiến thức quan trọng về mệnh đề dục tình - định nghĩa, phân các loại, biện pháp dùng, lưu ý, ví dụ rõ ràng cùng chi tiết.

*

Mệnh đề dục tình là một trong những nhà điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt vào giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ (Relative sầu Clause)

Trước Khi khám phá về mệnh đề (clause), hãy cùng mày mò qua một trong những đại từ bỏ quan hệ giới tính (relative sầu pronouns) nhé!

Trong giờ Anh có những đại từ dục tình cơ bản sau:

Đại từ bỏ quan lại hệ Cách sử dụng
Who Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người
which Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó
whose Chỉ download cho tất cả những người với vật
whom Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người
That Đại diện cho nhà ngữ chỉ tín đồ, thứ, đặc trưng vào mệnh đề quan hệ nam nữ xác minh (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

Lúc này, chúng ta sử dụng mệnh đề quan hệ (Relative Clause) nhằm mục tiêu ngã nghĩa mang lại danh tự đứng trước nó. Vì là 1 trong những mệnh đề cần chúng vẫn có cấu tạo chủ ngữ vị ngữ cơ phiên bản của một câu. Mệnh đề quan hệ giới tính đứng tức thì sau danh tự cơ mà nó bửa nghĩa.

Ví dụ:

Lord Thompson, who is 76, has just retired. This is the house which Jack built. Marie Curie is the woman that discovered radium.

2. Các loại mệnh đề quan lại hệ 

Có hai nhiều loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề dục tình xác minh cùng mệnh đề quan hệ giới tính ko xác định.

Mệnh đề tình dục xác định (Defining Relative sầu Clause)

Defining Relative Cluase được dùng để khẳng định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết mang lại ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng lúc danh từ là danh từ ko xác minh với ko sử dụng vết phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề thiết yếu. 

Trong mệnh đề này, chúng ta có thể sử dụng that thay thế sửa chữa cho who và which:

Ví dụ: 

Marie Curie is the woman that discovered radium.This is the house that Jachồng built.

Đồng thời, bọn họ cũng hoàn toàn có thể thải trừ danh từ bỏ giả dụ nó vẫn là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ tình dục.

Ví dụ: This is the house that Jachồng built. (that is the object of built)

Mệnh đề quan hệ giới tính ko khẳng định (Non-defining relative sầu clauses)

Non-defining relative clause là mệnh đề cung ứng thêm đọc tin về một fan, một đồ hoặc một vấn đề đã làm được xác minh. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết đề nghị tất cả vào câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng Khi danh từ là danh tự khẳng định và được ngăn cách cùng với mệnh đề chính bởi một hoặc nhị lốt phẩy (,) hay vệt gạch ốp ngang (-)

Ví dụ: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. 

Làm núm nào để xác định loại của mệnh đề quan liêu hệ?

Để hoàn toàn có thể xác minh được loại mệnh đề quan liêu hệcác bạn hãy chú ý mang đến danh từ mà nó té nghĩa. Đối với Non-defining relative sầu clauses, danh từ bỏ được bổ nghĩa trong mệnh đề thường là: 

Danh trường đoản cú riêng Tính từ tải (my, his, her, their) Danh từ đi cùng với this , that, these, those

3. Cách cần sử dụng mệnh đề quan hệ 

Đối với những đại từ quan hệ nam nữ who, whom, which

Who

Làm chủ từ bỏ trong mệnh đề dục tình.

Thay cố gắng mang lại danh trường đoản cú chỉ bạn. 

 ….. N (person) + who + V + O

Ví dụ: I don"t know who he is

Whom

Làm túc tự mang đến hễ trường đoản cú trong mệnh đề quan hệ.

Ttốt cố kỉnh đến danh từ bỏ chỉ bạn.

…..N (person) + whom + S + V

Ví dụ: The girl whom John is dating is really beautiful.

Which

Làm nhà từ bỏ hoặc túc trường đoản cú trong mệnh đề tình dục.

Thay cố gắng mang lại danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + which + V + O

….N (thing) + which + S + V

Ví dụ: The oto which I have just bought suddenly broken down.

Whose

Chỉ download cho danh từ bỏ chỉ fan hoặc đồ dùng, hay cầm cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + whose + N + V ….

Ví dụ: This is George, whose brother went to school with me.

Đối cùng với đại trường đoản cú quan hệ tình dục that 

That hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế đến vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ giới tính xác minh.

Các ngôi trường đúng theo sử dụng that:

khi đi sau những hiệ tượng so sánh tuyệt nhất.

Ví dụ: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

Khi đi sau các từ bỏ chỉ cấp độ nhỏng only, the first, the last:

Ví dụ: It was the first time that I heard of it.

khi danh từ bỏ đi trước bao gồm toàn bộ cơ thể và thứ. 

Ví dụ: These books are all that my sister left me.

lúc đi sau những đại tự bất định, đại từ phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ: She talked about the people and places that she had visited.

Lưu ý: Bạn không được phép sử dụng đại từ bỏ that trong các mệnh đề tình dục không xác định và Lúc nó thua cuộc giới trường đoản cú.

Đối cùng với các trạng từ bỏ quan liêu hệ 

Why Mở đầu cho mệnh đề quan hệ giới tính chỉ nguyên nhân, hay thay đến các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where Ttốt rứa tự chỉ nơi chốn, thường nạm đến there

….N (place) + where + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: 

The hotel where we stayed wasn’t very clean.

The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

When Thay cố từ chỉ thời gian, thường xuyên cầm cố cho tự then

….N (time) + when + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ:

Do you still remember the day when we first met?

Do you still rethành viên the day on which we first met?

4. Cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

Với các mệnh đề quan hệ nam nữ rút ít gọn, bạn nên áp dụng kết cấu này như vậy nào?

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút ít thành cụm phân từ:

Mệnh đề tình dục đựng những đại từ tình dục thống trị từ bỏ who, which, that hoàn toàn có thể được rút ít gọn thành cụm hiện giờ phân trường đoản cú (V-ing) hoặc quá khứ đọng phân từ bỏ (V3/ed).

Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành nhiều hiện tại phân từ (V-ing).

Ví dụ: 

The man who is standing over there is my father.

→ The man standing over there is my father.

The couple who live sầu next door to lớn me are professors.

→ The couple living next door to lớn me are professors.

Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút ít thành cụm vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

Ví dụ: 

The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút ít thành nhiều đụng từ bỏ ngulặng mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm đụng trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại trường đoản cú quan hệ nam nữ tất cả những các từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ví dụ

John was the last person that got the news.

→ John was the last person to lớn get the news.

He was the best player that we admire.

→ He was the best player lớn be admired.


He was the second man who was killed in this way.

5. Một số lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ 

Nếu trong mệnh đề quan hệ giới tính tất cả giới từ bỏ thì giới tự rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng cùng với whom cùng which).

Ví dụ: 

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

Có thể dùng which rứa cho cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

Tại vị trí túc trường đoản cú, whom hoàn toàn có thể được vắt bằng who.

Ví dụ: I’d like to lớn talk to lớn the man whom / who I met at your birthday buổi tiệc nhỏ.

Trong mệnh đề quan hệ xác minh , chúng ta có thể vứt những đại từ quan hệ giới tính làm cho túc tự nlỗi whom, which.

Ví dụ: 

The girl you met yesterday is my cthảm bại friover.

The book you lent me was very interesting.

Các các từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which whose.

Ví dụ: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Xem thêm: Harem Là Gì Trong Kpop Là Gì? Những Thuật Ngữ Cần Biết Của 1 Fan Kpop

6. SUMMARY 

*
Tổng quát tháo nhà điểm ngữ pháp Mệnh đề dục tình (Relative sầu Clauses)

7. Những bài tập thực hành thực tế mệnh đề quan hệ nam nữ giờ đồng hồ Anh

Bên cạnh câu hỏi phát âm triết lý, thực hành liên tiếp bài bác tập mệnh đề quan hệ tình dục (relative sầu clauses) sẽ giúp đỡ chúng ta nắm rõ công ty điểm ngữ pháp này không dừng lại ở đó.