Mối Quan Hệ Giữa Các Hệ Cơ Quan Trong Cơ Thể

Trình bày mối contact giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quy trình trao đổi chất.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các hệ cơ quan trong cơ thể


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

+ cơ quan tiêu hoá mang thức ăn, nước uống từ môi trường xung quanh để tạo ra các chất dinh dưỡng và thải ra phân.

+ ban ngành hô hấp rước không khí để tạo ra ôxi với thải ra khí các-bô-níc.

+ cơ quan tuần hoàn nhấn chất bổ dưỡng và ô-xy đưa tới tất cả những cơ quan của khung hình và thải khí các-bô-níc vào cơ sở hô hấp.

+ Cơ quan bài trừ thải ra nước tiểu và mồ hôi.

Xem thêm: Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Nhà Nước, Đánh Giá Về Doanh Nghiệp Nhà Nước Phải Khách Quan

 paydayloanssqa.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp paydayloanssqa.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện paydayloanssqa.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép paydayloanssqa.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.