3 Cách Kho Cá Với Thịt Ba Chỉ Ngon Mềm Thơm, Đưa Cơm "vèo Vèo"