Cách làm vịt rang muối ngon như ngoài hàng, cả nhà đều thích