Nam vương cao xuân tài khóc nghẹn ôm bố mẹ trên sóng truyền hình