Nghị định 43 về đăng ký kinh doanh

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc --------------

Số: 43/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;Căn cứ cách thức Doanh nghiệp ngày 29 mon 11 năm 2005;Căn cứ phép tắc Đầu tứ ngày 29 mon 11 năm 2005;Căn cứ Luật thống trị Thuế ngày 29 mon 11 năm 2006;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

Bạn đang xem: Nghị định 43 về đăng ký kinh doanh

QUY ĐỊNH bình thường

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Nghị định này nguyên lý chi tiếtvề hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng ký kết doanh nghiệp, đk hộ kinh doanh; quy địnhvề cơ sở đăng ký marketing và thống trị nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối vớicác đối tượng người sử dụng sau:

1. Tổ chức, cá thể trong nước;tổ chức, cá thể nước ngoài tiến hành đăng ký kết doanh nghiệp theo chế độ củapháp chế độ Việt Nam;

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ giađình thực hiện đăng ký kết hộ sale theo điều khoản của Nghị định này;

3. Cơ quan đk kinh doanh;

4. Cơ sở thuế;

5. Tổ chức, cá nhân khác liênquan mang đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữdưới phía trên được gọi như sau:

1. Đăng ký doanh nghiệp quy địnhtại Nghị định này bao hàm nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đốivới các loại hình doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo điều khoản của chính sách Doanh nghiệp.Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký ra đời mới doanh nghiệp lớn và đk thayđổi nội dung đk doanh nghiệp.

2. Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp là văn bạn dạng hoặc bản điện tử mà cơ quan lại đăng ký sale cấpcho doanh nghiệp đánh dấu những thông tin về đăng ký sale và đăng ký thuếdo doanh nghiệp lớn đăng ký.

Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp mặt khác là Giấy chứng nhận đăng ký marketing và Giấy chứng nhận đăngký thuế của doanh nghiệp.

3. Khối hệ thống thông tin đăng kýdoanh nghiệp giang sơn là khối hệ thống thông tin nghiệp vụ trình độ về đăng kýdoanh nghiệp do bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan tất cả liênquan thi công và quản lý để gửi, nhận, giữ trữ, hiển thị hoặc triển khai các xửlý khác đối với dữ liệu ship hàng công tác đăng ký doanh nghiệp. Khối hệ thống thôngtin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm Cổng tin tức đăng ký doanh nghiệpquốc gia và các đại lý dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cổngthông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổchức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy vấn thông tin vềđăng ký kết doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanhnghiệp của cơ quan đk kinh doanh.

5. đại lý dữliệu giang sơn về đk doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanhnghiệp bên trên phạm vi toàn quốc. Tin tức trong hồ sơ đk doanh nghiệp lưugiữ tại cửa hàng dữ liệu giang sơn về đk doanh nghiệp có giá trị pháp luật làthông tin nơi bắt đầu về doanh nghiệp.

Điều 4.Nguyên tắc áp dụng xử lý thủ tục đk doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệptự kê khai hồ sơ đk doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề tính đầy đủ, phù hợp pháp, chân thực và đúng mực của những thông tin kê khaitrong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký sale chịutrách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu đựng trách nhiệmvề những vi phạm pháp luật của khách hàng xảy ra trước với sau đăng ký doanhnghiệp.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanhkhông giải quyết và xử lý tranh chấp giữa những thành viên, cổ đông của công ty với nhauhoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quy trình hoạt động.

4. Những biện pháp cưỡng chế thihành đưa ra quyết định hành thiết yếu thuế liên quan đến mã số công ty được thực hiệntheo công cụ của Luật làm chủ thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 5. Quyềnthành lập doanh nghiệp và nhiệm vụ đăng ký kết doanh nghiệp của tín đồ thành lậpdoanh nghiệp

1. Thành lập doanh nghiệp theoquy định của điều khoản là quyền của cá nhân, tổ chức và được đơn vị nước bảo hộ.

2. Người thành lập và hoạt động doanh nghiệpcó nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo luật pháp của Nghị định nàyvà các văn bạn dạng quy phi pháp luật bao gồm liên quan.

3. Nghiêm cấm cơ quan đăng kýkinh doanh và các cơ quan liêu khác tạo phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khitiếp dấn hồ sơ và xử lý việc đk doanh nghiệp.

4. Những Bộ, phòng ban ngang Bộ, Hộiđồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân các cấp không được ban hành các phương pháp vềđăng ký doanh nghiệp vận dụng riêng đến ngành hoặc địa phương mình.

5. Doanh nghiệp gồm trách nhiệmthực hiện câu hỏi đăng ký thay đổi nội dung đk doanh nghiệp vào thời hạn mườingày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày doanh nghiệp lớn quyết định biến hóa các câu chữ này, trừtrường hợp lao lý có quy định khác.

6. Công ty có nhiệm vụ nộpbáo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký sale theo qui định của pháp luật.

Điều 6. Giấyđề nghị đk doanh nghiệp và Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Câu chữ của Giấy đề nghịđăng ký kết doanh nghiệp bao gồm các nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kết doanhnghiệp được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động theo hiện tượng Doanh nghiệp. Nội dungGiấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp bao gồm những nội dung nguyên tắc tại Điều 25 chế độ Doanh nghiệp cùng Điều 26 phương tiện Quảnlý Thuế cùng được ghi trên cửa hàng những thông tin trong Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp.

3. Mẫu Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp và mẫu Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp do cỗ Kế hoạch và Đầutư ban hành và được áp dụng thống độc nhất vô nhị trên phạm vi toàn quốc.

4. Phần đa doanh nghiệp đã được cấpGiấy ghi nhận đăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng ký sale vàđăng cam kết thuế trước khi Nghị định này có hiệu lực không cần phải thực hiệnthủ tục đảo sang Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được cấpGiấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp lúc đăng ký biến hóa nội dung đăng kýdoanh nghiệp.

5. Ngôi trường hợp doanh nghiệp cónhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy ghi nhận đăng kýkinh doanh và đăng ký thuế quý phái Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưngkhông biến đổi nội dung đăng ký marketing và đk thuế, công ty lớn nộp giấyđề nghị kèm theo bản chính Giấy ghi nhận đăng ký marketing và phiên bản chính Giấychứng nhận đk thuế hoặc phiên bản chính Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh vàđăng ký thuế tại cơ sở đăng ký marketing để được cấp Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp.

Điều 7.Ngành, nghề marketing

1. Ngành, nghề marketing trongGiấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp được ghi cùng mã hóa theo ngành cấp bốntrong hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam, trừ gần như ngành, nghề cấm khiếp doanh.

Nội dung rõ ràng của các phânngành trong ngành tài chính cấp tư được thực hiện theo quy định về nội dung hệthống ngành tài chính Việt nam giới do cỗ Kế hoạch và Đầu bốn ban hành.

Việc mã hóa ngành, nghề đăng kýkinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp chỉ có chân thành và ý nghĩa trong côngtác thống kê.

Căn cứ vào khối hệ thống ngành kinh tếViệt Nam, người thành lập và hoạt động doanh nghiệp tự chọn lựa ngành, nghề kinh doanh vàghi mã ngành, nghề sale vào Giấy ý kiến đề xuất đăng ký doanh nghiệp. Cơ quanđăng ký sale đối chiếu với ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghềkinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với hầu hết ngành, nghềkinh doanh có điều kiện được vẻ ngoài tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật khácthì ngành, nghề sale trong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp được ghitheo ngành, nghề hiện tượng tại những văn bản quy phi pháp luật đó.

3. Đối với phần đa ngành, nghềkinh doanh không tồn tại trong khối hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được luật tạicác văn phiên bản quy phi pháp luật không giống thì ngành, nghề sale trong Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề điều khoản tại các văn bảnquy bất hợp pháp luật đó.

4. Đối cùng với nhữngngành, nghề ghê doanh không tồn tại trong khối hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưađược cách thức tại các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật không giống thì cơ quan đk kinhdoanh thông báo cho bộ Kế hoạch cùng Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để lưu ý bổsung mã mới.

5. Ngành, nghề kinh doanh có điềukiện được cơ chế tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban hay vụ Quốchội với Nghị định của bao gồm phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và mức sử dụng không đúngthẩm quyền về các ngành, nghề sale có điều kiện. Công ty lớn được quyềnkinh doanh ngành, nghề marketing có điều kiện kể từ lúc có đủ điều kiện theoquy định của pháp luật. Việc làm chủ nhà nước so với ngành, nghề sale cóđiều kiện với kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của chúng ta thuộcthẩm quyền của cơ quan chăm ngành theo dụng cụ của pháp luật chuyên ngành.

6. Ngành, nghề marketing phảicó chứng từ hành nghề, đk cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng và việc sửdụng chứng chỉ hành nghề trong vận động sản xuất, marketing của doanh nghiệpthực hiện theo phép tắc của luật pháp chuyên ngành.

Điều 8. Mã sốdoanh nghiệp

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp mộtmã số duy nhất điện thoại tư vấn là mã số doanh nghiệp. Mã số này đôi khi là mã số đăng kýkinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số công ty tồn tạitrong suốt thừa trình hoạt động vui chơi của doanh nghiệp và không được cấp lại mang đến tổ chức,cá nhân khác. Lúc doanh nghiệp kết thúc hoạt đụng thì mã số doanh nghiệp lớn chấm dứthiệu lực với không được áp dụng lại.

Mã số doanh nghiệp tư nhân thựchiện theo giải pháp của lao lý về thuế.

3. Mã số công ty lớn được lưutrên hệ thống thông tin đk doanh nghiệp quốc gia và được ghi trên giấy tờ chứngnhận đk doanh nghiệp.

4. Trong suốt quy trình hoạt động,kể từ bỏ khi thành lập và hoạt động đến khi kết thúc hoạt động, mã số doanh nghiệp được sử dụng đểkê khai nộp thuế cho toàn bộ các các loại thuế cần nộp, của cả trường đúng theo doanh nghiệpkinh doanh các ngành, nghề không giống nhau hoặc hoạt động sản xuất, sale tạicác địa bàn khác nhau.

5. Mã số đơn vị chức năng trực ở trong củadoanh nghiệp được cấp cho cho đưa ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, vị trí kinh doanh củadoanh nghiệp.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦACƠ quan tiền ĐĂNG KÝ sale VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 9. Cơquan đăng ký kinh doanh

1. Ban ngành đăng ký kinh doanh đượctổ chức nghỉ ngơi tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường là cấp tỉnh)và sinh sống quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh (sau trên đây gọi tầm thường là cấp cho huyện),bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: chống Đăng kýkinh doanh ở trong Sở kế hoạch và Đầu tứ (sau trên đây gọi tầm thường là phòng Đăng ký kinhdoanh cấp tỉnh).

Thành phố Hà Nội, tp HồChí Minh rất có thể thành lập thêm 1 hoặc hai cơ sở đăng ký marketing cấp tỉnhvà được đặt số theo máy tự. Việc thành lập thêm cơ sở đăng ký kinh doanh cấptỉnh bởi vì Ủy ban nhân dân tp quyết định.

Ủy ban nhân dân những thành phố:Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, buộc phải Thơ, sau khi thống nhấtvới bộ Nội vụ, cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư, coi xét thí điểm chuyển phòng ban đăng kýkinh doanh cung cấp tỉnh sang vận động theo bề ngoài đơn vị sự nghiệp tất cả thu.

b) Ở cung cấp huyện: thành lập PhòngĐăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh bao gồm sốlượng hộ marketing và hợp tác ký kết xã đăng ký ra đời mới thường niên trung bình từ500 trở lên trên trong hai năm gần nhất.

Trường hòa hợp không thành lập PhòngĐăng ký kinh doanh cấp thị xã thì Ủy ban nhân dân cấp cho huyện giao chống Tài chính- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đk hộ sale quy định trên Điều 11 Nghị địnhnày (sau trên đây gọi tầm thường là cơ sở đăng ký kinh doanh cấp huyện).

2. Phòng Đăng ký sale cấptỉnh cùng Phòng Đăng ký marketing cấp huyện có tài khoản và nhỏ dấu riêng.

Điều 10.Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ở trong phòng Đăng ký marketing cấp thức giấc

1. Trực chào đón hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp; chăm chú tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cung cấp hoặc từchối cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Kết hợp xây dựng, quản lý, vậnhành hệ thống thông tin đk doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc gửi đổidữ liệu trường đoản cú cơ sở dữ liệu về đăng ký marketing tại địa phương sang đại lý dữ liệuquốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp tin về đăng ký doanh nghiệptrong phạm vi địa phương mang đến Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, viên thuế địa phương, cáccơ quan gồm liên quan, cho những tổ chức, cá nhân có yêu thương cầu.

3. Yêu ước doanh quả báo cáotình hình kinh doanh theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 163Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc tiến hành chế độ báo cáo hàng năm của doanhnghiệp.

4. Trực tiếp đánh giá hoặc đềnghị phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền khám nghiệm doanh nghiệp theo nội dung trong hồsơ đăng ký doanh nghiệp; khuyên bảo cơ quan đăng ký marketing cấp thị trấn về hồsơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng cam kết hộ tởm doanh; chỉ dẫn doanh nghiệp và ngườithành lập doanh nghiệp lớn về hồ nước sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

5. Yêu cầu doanh nghiệp nhất thời ngừngkinh doanh ngành, nghề sale có đk khi vạc hiện công ty lớn khôngcó đủ đk theo hiện tượng của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền để giải pháp xử lý theo cơ chế của pháp luật.

6. Tịch thu Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các trường hợp cách thức tại Điều 59Nghị định này.

7. Đăng ký cho những loại hìnhkhác theo pháp luật của pháp luật.

Điều 11.Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng ban đăng ký kinh doanh cấp huyện

1. Trực đón nhận hồ sơ đăng kýhộ khiếp doanh; cẩn thận tính thích hợp lệ của làm hồ sơ và cung cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứngnhận đăng ký hộ ghê doanh.

2. Phối hợp xây dựng, cai quản lý, vậnhành khối hệ thống thông tin về hộ kinh doanh chuyển động trên phạm vi địa bàn; định kỳbáo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, phòng Đăng ký marketing cấp tỉnh, cơ quanthuế cấp huyện về hộ sale trên địa bàn.

3. Trực tiếp đánh giá hộ kinhdoanh theo câu chữ trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối phù hợp với cơquan nhà nước có thẩm quyền đánh giá doanh nghiệp; xác minh văn bản đăng kýdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và địa điểm kinh doanh của doanhnghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của nhà Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

4. Yêu mong hộ marketing báo cáotình hình marketing khi cần thiết.

5. Yêu mong hộ kinh doanh tạm ngừngkinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ gớm doanhkhông có đủ đk theo cách thức của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơquan đơn vị nước gồm thẩm quyền để xử trí theo biện pháp của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăngký hộ marketing trong những trường hợp lao lý tại Điều 61 Nghị định này.

7. Đăng ký cho những loại hìnhkhác theo luật của pháp luật.

Điều 12. Quảnlý công ty nước về đk doanh nghiệp

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, tráchnhiệm của cục Kế hoạch cùng Đầu tư:

a) phát hành theo thẩm quyền hoặctrình cấp tất cả thẩm quyền phát hành văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về đk doanhnghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, văn phiên bản hướng dẫn về chăm môn, nghiệp vụ, biểumẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đk doanh nghiệp, đăng ký hộ kinhdoanh cùng việc đăng ký qua mạng điện tử;

b) phía dẫn, đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ đk doanh nghiệp mang đến cán bộ làm công tác đăng ký doanh nghiệp;

c) tổ chức triển khai xây dựng, thống trị Hệthống tin tức đăng ký kết doanh nghiệp nước nhà để cung cấp các nghiệp vụ về đăngký doanh nghiệp lớn trên phạm vi toàn quốc; báo tin về đăng ký doanhnghiệp cho các cơ quan liêu có tương quan của chính phủ, cho tổ chức, cá nhân có yêucầu; phía dẫn các cơ quan lại đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện việc chuyển đổidữ liệu sang cửa hàng dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp. Ngân sách đầu tư hoạt độngvà đầu tư chi tiêu phát triển hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp đất nước được lấytừ nguồn giá cả nhà nước và những nguồn khác;

d) chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tàichính trong việc liên kết giữa hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp và hệthống thông tin về thuế;

đ) xây dựng ấn phẩm thông tindoanh nghiệp để tiến hành đăng thông tin về đk doanh nghiệp, thành lập chinhánh, công sở đại diện của người tiêu dùng trên toàn quốc;

e) thích hợp tác thế giới trong lĩnh vựcđăng ký kết doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ,quyền hạn, trọng trách của bộ Tài chính:

a) Phối phù hợp với Bộ planer và Đầutư vào việc kết nối giữa hệ thống thông tin đk doanh nghiệp đất nước vàhệ thống tin tức về thuế nhằm cung ứng mã số doanh nghiệp giao hàng đăng kýdoanh nghiệp với trao đổi tin tức doanh nghiệp. Bộ Tài thiết yếu có nhiệm vụ tạomã số công ty và đưa cho bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ để chuyển đến cơ quanđăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho cho doanh nghiệp;

b) Chủtrì, phối phù hợp với Bộ planer và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế thu và áp dụng lệphí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ ghê doanh, đăng ký lập đưa ra nhánh, vănphòng đại diện, vị trí kinh doanh và báo tin về đăng ký doanh nghiệp.

3. Bộ Nội vụ phối phù hợp với Bộ Kếhoạch với Đầu tư hướng dẫn tổ chức triển khai bộ máy, biên chế phòng ban đăng ký sale cấpTrung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; biện pháp tiêu chuẩn chỉnh cán cỗ làm công tác đăngký sale và những chức danh cai quản trong khối hệ thống cơ quan đăng ký kinhdoanh.

4. Cỗ Công an chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành có tương quan hướng dẫn việc xác minh nhân thân của ngườithành lập và cai quản doanh nghiệp.

5. Cỗ Văn hóa,Thể thao và phượt có trách nhiệm phát hành văn phiên bản hướng dẫn về vấn đề đặt têndoanh nghiệp ko vi phạm truyền thống lịch sử lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phongmỹ tục của dân tộc bản địa và việc thực hiện tên danh nhân trong khắc tên doanh nghiệp.

6. Những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơquan thuộc chính phủ nước nhà trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của chính mình có trách nhiệmhướng dẫn về những ngành, nghề kinh doanh có đk và điều kiện kinh doanhcác ngành, nghề đó; ra mắt trên trang điện tử của Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơquan thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ danh mục các ngành, nghề marketing có đk và gửicho cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư để mang lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốcgia.

7. Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về doanh nghiệp và đăng kýdoanh nghiệp theo chính sách tại Điều 162 phương pháp Doanh nghiệp.

Chương 3.

ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 13.Tên công ty

1. Tên doanh nghiệp cần viết đượcbằng những chữ loại trong Bảng chữ cái tiếng Việt, hoàn toàn có thể kèm theo các chữ cái F,J, Z, W, chữ số và cam kết hiệu, phân phát âm được và bao hàm hai thành tố sau đây:

a) loại hình doanh nghiệp, bao gồm:công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trọng trách hữu hạn hoàn toàn có thể viết tắt làTNHH; doanh nghiệp cổ phần, cụm từ cổ phần hoàn toàn có thể viết tắt là CP; công ty hợp danh,cụm từ vừa lòng danh có thể viết tắt là HD; doanh nghiệp bốn nhân, nhiều từ tứ nhân cóthể viết tắt là TN;

b) Tên riêng biệt của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp lớn chỉ được sử dụngngành, nghề kinh doanh, bề ngoài đầu tứ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệpnếu doanh nghiệp lớn có đk ngành, nghề kia hoặc thực hiện chi tiêu theo hình thứcđó.

3. Tên tập đoàn tài chính nhà nướcdo Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyết định.

Điều 14. Nhữngđiều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Không chọn cái tên trùng hoặctên tạo nhầm lẫn với tên của người tiêu dùng khác đã đk trong phạm vi toàn quốc,trừ rất nhiều doanh nghiệp đã trở nên thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, cácdoanh nghiệp sẽ giải thể. Dụng cụ này được áp dụng tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm2011.

Kể từ thời điểm ngày Nghị định này có hiệulực thi hành cho ngày 31 mon 12 năm 2010, bài toán chống trùng, lầm lẫn têndoanh nghiệp được thực hiện trên phạm vi tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

2. Ko được sử dụng tên cơquan nhà nước, đơn vị lực lượng khí giới nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổchức bao gồm trị - làng hội để làm toàn bộ hoặc một trong những phần tên riêng của doanh nghiệp,trừ trường hợp tất cả sự thuận tình của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức triển khai đó.

3. Không được thực hiện từ ngữ, kýhiệu vi phạm truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hóa, đạo đức với thuần phong mỹ tục củadân tộc, thương hiệu danh nhân để đặt tên riêng đến doanh nghiệp.

Điều 15.Tên trùng với tên khiến nhầm lẫn

1. Thương hiệu trùng là trường đúng theo tên củadoanh nghiệp yêu cầu đk được viết cùng đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống vớitên của người tiêu dùng đã đăng ký.

2. Những trường hợp tiếp sau đây đượccoi là khiến nhầm lẫn với tên của những doanh nghiệp khác:

a) Tên bằng tiếng Việt của doanhnghiệp yêu cầu đăng ký được đọc hệt như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên bởi tiếng Việt của doanhnghiệp yêu cầu đk chỉ khác tên công ty lớn đã đăng ký bởi cam kết hiệu“&”; ký hiệu “-”; chữ “và”;

c) thương hiệu viết tắt của doanh nghiệpyêu cầu đk trùng với tên viết tắt của chúng ta khác đã đăng ký;

d) Tên bằng tiếng quốc tế củadoanh nghiệp yêu thương cầu đk trùng với tên bởi tiếng quốc tế của doanh nghiệpkhác vẫn đăng ký;

đ) Tên riêng biệt của doanh nghiệpyêu cầu đk khác với tên riêng của chúng ta đã đk bởi một hoặc mộtsố số từ nhiên, số thiết bị tự hoặc một trong những chữ dòng tiếng Việt (A, B, C…) tức thì sautên riêng của người tiêu dùng đó, trừ ngôi trường hợp công ty yêu cầu đk làdoanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tên riêng biệt của doanh nghiệpyêu cầu đăng ký khác với tên riêng của bạn đã đk bởi tự “tân”ngay trước, hoặc “mới” ngay lập tức sau tên của người tiêu dùng đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệpyêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của người sử dụng đã đăng ký bởi các từ “miềnBắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩatương tự; trừ trường hợp công ty lớn yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con củadoanh nghiệp đang đăng ký;

h) Tên riêng của doanh nghiệptrùng với thương hiệu riêng của người tiêu dùng đã đăng ký.

Điều 16.Các vấn đề khác liên quan đến để tên doanh nghiệp lớn

1. Những doanhnghiệp đã đăng ký tên doanh nghiệp phù hợp với lý lẽ tại Nghị định số88/2006/NĐ-CP tuy nhiên không tương xứng với luật pháp tại khoản 1 Điều 14 Nghị địnhnày không cần phải đk đổi tên. Khuyến khích với tạo điều kiện thuận lợicho các doanh nghiệp có tên trùng với tên khiến nhầm lẫn tự dàn xếp với nhauđể đăng ký thay tên doanh nghiệp hoặc bổ sung cập nhật tên địa danh để gia công yếu tố phân biệttên doanh nghiệp.

2. Trước khi đăng ký kết đặt tên doanhnghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên những doanh nghiệp đang hoạt động lưu duy trì tạiCơ sở dữ liệu tổ quốc về đk doanh nghiệp.

3. Cơ quan đăng ký sale cóquyền đồng ý chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của khách hàng theo đúngquy định của điều khoản và đưa ra quyết định của ban ngành đăng ký kinh doanh là quyết địnhcuối cùng.

Điều 17. Xửlý so với trường phù hợp tên doanh nghiệp phạm luật quy định về cài đặt công nghiệp

1. Ko được áp dụng tên thươngmại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá thể đã được bảo lãnh để cấu thànhtên riêng rẽ của doanh nghiệp, trừ trường thích hợp được sự chấp thuận của công ty sở hữutên thương mại, nhãn hiệu, hướng dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký kết đặt tên doanhnghiệp, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham khảo những nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sẽ đăng kývà được giữ gìn tại Cơ sở tài liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cục Sở hữutrí tuệ thuộc cỗ Khoa học cùng Công nghệ.

2. địa thế căn cứ để khẳng định tên doanhnghiệp vi phạm luật quyền sở hữu công nghiệp được tiến hành theo các quy định củapháp điều khoản về thiết lập trí tuệ.

Doanh nghiệp đề xuất tự chịu tráchnhiệm trước lao lý nếu để tên doanh nghiệp vi phạm những quy định về sở hữutrí tuệ. Trường hợp tên của người sử dụng vi phạm các quy định về bảo lãnh quyền sởhữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đk đổi tên.

3. Chủ cài đặt công nghiệp có quyềnđề nghị cơ sở đăng ký marketing yêu mong doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp của bản thân phải thay đổi tên hotline cho phù hợp. Chủ tải côngnghiệp tất cả nghĩa vụ hỗ trợ cho cơ quan đăng ký sale các tài liệu đề xuất thiếttheo mức sử dụng tại khoản 4 Điều này.

4. Cơ sở đăng ký sale raThông báo yêu cầu doanh nghiệp xâm phạm đổi tên doanh nghiệp khi dấn đượcthông báo của chủ thiết lập công nghiệp về bài toán quyền sở hữu công nghiệp bị vi phạm.Kèm theo thông báo của chủ thiết lập công nghiệp cần có:

a) bạn dạng sao phù hợp lệ Văn bạn dạng kết luậncủa cơ quan gồm thẩm quyền về việc áp dụng tên công ty lớn là vi phạm quyền sởhữu công nghiệp;

b) phiên bản sao đúng theo lệ Giấy bệnh nhậnđăng cam kết nhãn hiệu, Giấy ghi nhận đăng ký hướng dẫn địa lý, phiên bản trích lục Sổđăng ký tổ quốc về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa vì sao Cục sở hữu trí tuệ cung cấp đối vớinhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; bản sao hòa hợp lệ Giấy ghi nhận nhãn hiệu đk quốctế được bảo hộ tại vn hoặc bạn dạng sao công báo nhãn hiệu nước ngoài của Tổ chứcsở hữu trí tuệ trái đất hoặc công báo sở hữu công nghiệp có chứng thực của cục sởhữu trí tuệ so với nhãn hiệu đk quốc tế; tài liệu chứng tỏ tên yêu đương mạiđược áp dụng một biện pháp hợp pháp, tiếp tục trong thời gian trước khi tên doanhnghiệp bị tranh chấp được đăng ký so với tên thương mại.

5. Trong thời hạn mười ngày làmviệc, kể từ ngày dìm được không thiếu thốn giấy tờ theo chính sách tại khoản 4 Điều này,Cơ quan liêu đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu ước doanh nghiệp có tên vi phạm đổitên công ty lớn và có tác dụng thủ tục thay đổi tên trong thời hạn nhì tháng, nhắc từngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp lớn không biến đổi tên theoyêu cầu, phòng ban đăng ký sale thông báo mang đến cơ quan nhà nước gồm thẩm quyềnđể xử lý theo phép tắc của luật pháp về download trí tuệ.

Điều 18.Tên đưa ra nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh

1. Tên bỏ ra nhánh, công sở đạidiện, địa điểm kinh doanh buộc phải được viết bằng các chữ dòng trong bảng chữ cái TiếngViệt, rất có thể kèm theo các chữ mẫu F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phân phát âm được.

2. Tên bỏ ra nhánh, văn phòng và công sở đạidiện, địa điểm kinh doanh yêu cầu mang tên doanh nghiệp lớn đồng thời kèm theo các từ“Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đốivới đăng ký thành lập văn chống đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinhdoanh.

3. Đối với những doanh nghiệpnhà nước khi gửi thành đơn vị hạch toán phụ thuộc vào do yêu cầu tổ chức lại thìđược phép giữ nguyên tên doanh nghiệp lớn nhà nước trước khi tổ chức lại.

Chương 4.

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤCĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG bỏ ra NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 19. Hồsơ đk doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng cam kết doanhnghiệp;

2. Bản sao phù hợp lệ của một trongcác sách vở và giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của công ty doanh nghiệp tư nhân cơ chế tạiĐiều 24 Nghị định này.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghềmà theo biện pháp của điều khoản phải tất cả vốn pháp định;

4. Phiên bản sao hợp lệ chứng chỉ hànhnghề của một hoặc một số cá thể theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhânkinh doanh các ngành, nghề nhưng theo dụng cụ của quy định phải bao gồm chứng chỉhành nghề.

Điều 20. Hồsơ đăng ký doanh nghiệp so với công ty trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trởlên, doanh nghiệp cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề xuất đăng ký doanhnghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dựthảo điều lệ doanh nghiệp phải có vừa đủ chữ ký của các thành viên đúng theo danh đối vớicông ty vừa lòng danh; của người đại diện thay mặt theo pháp luật, của các thành viên hoặcngười thay mặt theo ủy quyền so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên; của người thay mặt đại diện theo pháp luật, của các cổ đông gây dựng hoặc ngườiđại diện theo ủy quyền của người đóng cổ phần sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thànhviên, người đóng cổ phần sáng lập đề nghị cùng nhau phụ trách về sự tương xứng pháp luậtcủa điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên công tytrách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên, doanh nghiệp hợp danh; list cổ đôngsáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do cỗ Kế hoạch với Đầu bốn quy định. Kèmtheo list thành viên hoặc list cổ đông sáng sủa lập phải có:

a) phiên bản sao đúng theo lệ 1 trong các cácgiấy tờ bệnh thực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định này so với trường hợpthành viên gây dựng hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

b) phiên bản sao phù hợp lệ Quyết địnhthành lập, Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác, phiên bản sao phù hợp lệ một trong số giấy tờchứng thực cá thể quy định tại Điều 24 Nghị định này của người thay mặt đại diện theo ủyquyền và ra quyết định ủy quyền tương ứng so với trường thích hợp thành viên sáng sủa lậphoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn phiên bản xác nhận vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề màtheo pháp luật của lao lý phải gồm vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng từ hànhnghề của các thành viên hòa hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một sốcá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu doanh nghiệp kinhdoanh ngành, nghề cơ mà theo khí cụ của lao lý phải có chứng từ hành nghề.

Điều 21. Hồsơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trọng trách hữu hạn một thành viên

1. Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanhnghiệp;

2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp có đầyđủ chữ ký của chủ mua công ty, người thay mặt đại diện theo điều khoản đối với trườnghợp chủ download là cá nhân; người đại diện thay mặt theo ủy quyền, người đại diện theopháp luật so với chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức. Công ty sở hữu công ty phải chịutrách nhiệm về sự tương xứng pháp cơ chế của điều lệ công ty;

3. Bản sao vừa lòng lệ một trong những cácgiấy tờ triệu chứng thực cá thể quy định trên Điều 24 Nghị định này của nhà sở hữucông ty đối với trường hợp công ty sở hữu công ty là cá thể hoặc quyết định thànhlập, Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh, Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệphoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương tự khác của nhà sởhữu công ty so với trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức triển khai (trừ trường thích hợp chủsở hữu doanh nghiệp là bên nước);

4. List người đại diện thay mặt theoủy quyền so với công ty nhiệm vụ hữu hạn mtv được tổ chức triển khai quảnlý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của khí cụ Doanh nghiệplập theo mẫu mã do bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này đề xuất cóBản sao phù hợp lệ một trong các các sách vở chứng thực cá thể quy định tại Điều 24Nghị định này của từng thay mặt đại diện theo ủy quyền.

Bản sao hòa hợp lệ một trong các giấytờ triệu chứng thực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định này của fan đại diệntheo ủy quyền đối với công ty trọng trách hữu hạn 1 thành viên được tổ chứcquản lý theo qui định tại khoản 4 Điều 67 của hình thức Doanh nghiệp;

5. Văn phiên bản ủy quyền của công ty sở hữucho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức;

6. Văn phiên bản xác dìm vốn pháp địnhcủa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty marketing ngành, nghề màtheo mức sử dụng của điều khoản phải bao gồm vốn pháp định;

7. Bạn dạng sao hòa hợp lệ chứng chỉ hànhnghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định so với công ty marketing cácngành, nghề nhưng theo lao lý của lao lý phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 22. Hồsơ đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên cửa hàng chia,tách, hợp độc nhất và đối với công ty thừa nhận sáp nhập

1. Trường vừa lòng chia doanh nghiệp tráchnhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty thuộc loại, ko kể giấy tờquy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ nước sơ đk doanh nghiệp đề nghị cóquyết định chia công ty theo chế độ tại Điều 150 của LuậtDoanh nghiệp, biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệmhữu hạn nhị thành viên trở lên, biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông đối với côngty cổ phần về việc chia công ty và Giấy chứng nhận đăng ký sale hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở và giấy tờ tương đương không giống của công ty.

2. Ngôi trường hợp bóc công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập và hoạt động một hoặc một vài công ty mới cùng loại,ngoài sách vở quy định trên Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ nước sơ đk doanhnghiệp của người sử dụng được bóc phải gồm quyết định bóc tách công ty theo chính sách tại Điều 151 của hình thức Doanh nghiệp, biên phiên bản họp Hội đồng thànhviên so với công ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên, biên bản họp Đạihội đồng cổ đông đối với công ty cp về việc tách công ty và phiên bản sao phù hợp lệGiấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặcgiấy tờ tương tự khác của công ty.

3. Trường vừa lòng hợp duy nhất một sốcông ty cùng nhiều loại thành một doanh nghiệp mới, ngoài sách vở và giấy tờ quy định trên Điều 20, Điều21 Nghị định này, hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm hợp đồng hợp tốt nhất công tytheo dụng cụ tại Điều 152 của chế độ Doanh nghiệp, biên bản họpvà đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên so với công ty nhiệm vụ hữu hạn haithành viên trở lên, biên bạn dạng họp và quyết định của Đại hội đồng người đóng cổ phần đối vớicông ty cổ phần về vấn đề hợp nhất cùng Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bịhợp nhất.

4. Trường phù hợp sáp nhập một hoặcmột số công ty vào một trong những công ty khác thuộc loại, ngoài giấy tờ quy định tạiChương V Nghị định này, trong hồ nước sơ đk doanh nghiệp của bạn nhận sápnhập phải gồm thêm thích hợp đồng sáp nhập theo luật tại Điều 153 củaLuật Doanh nghiệp, biên phiên bản họp và đưa ra quyết định của Hội đồng member đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên phiên bản họp Đại hội đồng cổđông đối với công ty cp về câu hỏi sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kết kinhdoanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập vàcác công ty bị sáp nhập.

Việc đăng tía cáo ra đời doanhnghiệp mới triển khai đồng thời với việc ba cáo xong xuôi hoạt động doanh nghiệpcũ tương tự như việc xử lý các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Điều 23. Hồsơ đk doanh nghiệp so với các trường hợp thay đổi doanh nghiệp

a) Giấy đề nghị thay đổi doanhnghiệp;

b) Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổitheo khí cụ tại Điều 22 mức sử dụng Doanh nghiệp;

c) danh sách thành viên theo mẫudo bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bạn dạng sao phù hợp lệ một trong các sách vở và giấy tờ chứngthực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định này của những thành viên doanh nghiệp đốivới trường phù hợp thành viên là cá nhân và phiên bản sao Giấy ghi nhận đăng cam kết kinhdoanh hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp đối với trường đúng theo thành viêncông ty là tổ chức;

d) vừa lòng đồng chuyển nhượng hoặcgiấy tờ xác thực việc khuyến mãi cho một trong những phần quyền sở hữu của công ty đối với trườnghợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, bộ quà tặng kèm theo cho một trong những phần sở hữu của chính mình tạicông ty cho một hoặc một số cá nhân khác; quyết định của công ty sở hữu doanh nghiệp vềviệc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp doanh nghiệp huy động thêm vốn góp từmột hoặc một số cá thể khác.

Khi dìm Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp của chúng ta chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại phiên bản gốc Giấy triệu chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của người sử dụng được chuyển đổi.

a) Giấy đề nghị biến hóa doanhnghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổitheo vẻ ngoài tại Điều 22 lý lẽ Doanh nghiệp;

c) bạn dạng sao phù hợp lệ quyết địnhthành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đốivới trường hòa hợp chủ mua là tổ chức triển khai hoặc phiên bản sao một trong các sách vở chứngthực cá thể khác hình thức tại Điều 24 Nghị định này so với trường hợp công ty sởhữu là cá nhân;

đ) phù hợp đồng chuyển nhượng phần vốngóp vào công ty;

e) ra quyết định bằng văn bạn dạng và bảnsao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp của khách hàng chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy hội chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc sách vở tương đương khác của khách hàng được đưa đổi.

3. Trường hợp đổi khác doanhnghiệp tứ nhân thành công ty nhiệm vụ hữu hạn, làm hồ sơ đăng ký biến hóa baogồm:

a) Giấy đề nghị biến hóa doanhnghiệp;

b) Điều lệ công ty;

c) list chủ nợ và số nợchưa thanh toán, có cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; list người lao độnghiện có; danh sách những hợp đồng chưa thanh lý;

d) danh sách thành viên theo quyđịnh trên Điều 23 của điều khoản Doanh nghiệp so với trường hợpchuyển đổi thành công ty nhiệm vụ hữu hạn hai thành viên trở lên; phiên bản sao hợplệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định trên Điều 24 Nghị định nàycủa những thành viên công ty so với trường vừa lòng thành viên là cá thể và bạn dạng saoGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp đốivới trường thích hợp thành viên công ty là tổ chức;

đ) Văn bản cam kết của chủ doanhnghiệp tư nhân về vấn đề chịu trách nhiệm cá thể bằng toàn cục tài sản của chính mình đốivới tất cả các số tiền nợ chưa thanh toán của người sử dụng tư nhân cùng cam kếtthanh toán đủ số nợ lúc tới hạn;

e) Văn phiên bản thỏa thuận với cácbên của thích hợp đồng không thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyểnđổi tiếp nhận và triển khai các phù hợp đồng đó;

g) Văn bản cam kết của công ty doanhnghiệp bốn nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viêngóp vốn khác về việc tiếp nhận và áp dụng lao hễ hiện có của khách hàng tưnhân.

Khi nhấn Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp của người sử dụng chuyển đổi, doanh nghiệp cần nộp lại phiên bản gốc Giấy chứngnhận đk doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của bạn đượcchuyển đổi.

4. Trường hợp thay đổi công tytrách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần cùng ngược lại, hồ nước sơ đk chuyển đổibao gồm:

a) Giấy đề nghị biến đổi doanhnghiệp;

b) quyết định của chủ sở hữucông ty hoặc ra quyết định và Biên phiên bản họp của Hội đồng member hoặc Đại hội đồngcổ đông về việc chuyển đổi công ty;

c) Điều lệ công ty sau khi chuyểnđổi;

d) list thành viên hoặcdanh sách người đóng cổ phần sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy địnhtại khoản 3 Điều 19 của phép tắc Doanh nghiệp;

đ) hợp đồng ủy quyền phần vốngóp hoặc thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư.

Khi thừa nhận Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp của khách hàng chuyển đổi, công ty phải nộp lại bạn dạng gốc Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của bạn được chuyển đổi.

Điều 24.Các sách vở chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Giấy chứng minh nhân dân cònhiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực so với công dân Việt Nam.

2. Một trong những các sách vở cònhiệu lực so với người nước ta định cư ở quốc tế sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu quốc tế (hoặc giấytờ có giá trị sửa chữa hộ chiếu nước ngoài) và 1 trong những các sách vở chứng minhngười gốc việt nam ở nước ngoài.

3. Giấy đăng ký tạm trú do cơquan có thẩm quyền của nước ta cấp cùng Hộ chiếu còn hiệu lực so với người nướcngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi đối vớingười nước ngoài không hay trú trên Việt Nam.

Điều 25. Tiếpnhận hồ sơ đk doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệphoặc người thay mặt theo ủy quyền nộp làm hồ sơ theo biện pháp tại Nghị định này tạiPhòng Đăng ký marketing cấp tỉnh vị trí doanh nghiệp để trụ sở chính.

2. Hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp đượctiếp dấn để nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốcgia khi:

a) bao gồm đủ giấy tờ theo lao lý tạiNghị định này;

b) Tên công ty đã được điềnvào Giấy ý kiến đề xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị biến đổi doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của ngườinộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

d) Đã nộp lệ phí đk doanhnghiệp theo quy định.

3. Sau khi mừng đón hồ sơ,Phòng Đăng ký sale phải trao Giấy biên nhấn về câu hỏi nhận hồ sơ mang lại ngườinộp hồ nước sơ.

4. Sau khi đón nhận hồ sơ đăngký doanh nghiệp, chống đăng ký sale kiểm tra tính phù hợp lệ của hồ sơ và nhậpđầy đủ, đúng đắn thông tin trong hồ nước sơ đk doanh nghiệp vào khối hệ thống thôngtin đk doanh nghiệp quốc gia.

Trường hòa hợp hồ sơ không phù hợp lệ hoặctên doanh nghiệp yêu cầu đk không vừa lòng quy định, chống Đăng ký kinhdoanh phải thông tin rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật bằng văn phiên bản cho ngườithành lập công ty trong thời hạn năm ngày làm việc, tính từ lúc ngày chào đón hồsơ.

Trường hợp đk doanh nghiệpqua mạng năng lượng điện tử, ban ngành đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cánhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệphoặc các nội dung bắt buộc bổ sung, sửa đổi (nếu có).

Điều 26.Quy trình phối kết hợp tạo và cung cấp mã số doanh nghiệp lớn

Khi hồ sơ đk doanh nghiệp đủđiều kiện để được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thôngtin về hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở tài liệu của Tổng cụcThuế (Bộ Tài chính). Vào thời hạn nhì ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận đượcthông tin từ đại lý dữ liệu non sông về đk doanh nghiệp, Tổng viên Thuế cótrách nhiệm chế tạo ra mã số doanh nghiệp lớn và chuyển mã số công ty sang cơ sở dữliệu non sông về đăng ký doanh nghiệp nhằm Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh giấc cấpcho doanh nghiệp. Tin tức về câu hỏi cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp sẽđược đưa sang Tổng viên Thuế.

Trường phù hợp Tổng viên Thuế tự chốicấp mã số cho khách hàng thì bắt buộc gửi thông tin cho cỗ Kế hoạch với Đầu tư,trong kia nói rõ lý do khước từ để chuyển mang lại cơ quan tiền đăng ký sale cấp tỉnhthông báo mang lại doanh nghiệp.

Điều 27.Đăng cam kết doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Đăng cam kết doanh nghiệp qua mạngđiện tử là câu hỏi người thành lập và hoạt động doanh nghiệp tiến hành việc đk doanh nghiệpthông qua Cổng thông tin đăng ký kết doanh nghiệp quốc gia.

2. Chống đăng ký sale tiếpnhận hồ sơ, để ý hồ sơ, trả lời sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ và thông báo kết quảgiải quyết thủ tục đăng cam kết doanh nghiệp qua hệ thống thông tin đăng ký doanhnghiệp quốc gia.

3. Ngôi trường hợp bạn thành lậpdoanh nghiệp chưa có chữ ký điện tử, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tửcó thể được triển khai theo tiến trình sau: sau khoản thời gian hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đượcchấp thuận trên hệ thống thông tin đk doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệpsẽ in Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ bỏ Hệ thốngnày. Người thay mặt đại diện theo pháp luật của chúng ta ký tên vào Giấy chứng thực nộphồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử với gửi cho Phòng đk kinh doanhcấp tỉnh địa điểm doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được Giấy xác nhận nộphồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của doanh nghiệp, chống đăng kýkinh doanh cung cấp tỉnh xem xét cung cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp đến doanhnghiệp.

4. Hồ nước sơđăng ký kết doanh nghiệp nộp qua Cổng tin tức đăng cam kết doanh nghiệp đất nước cógiá trị pháp lý như làm hồ sơ nộp bằng bạn dạng giấy.

Điều 28. Thờihạn cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp

1. Trong thời hạn năm ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ thích hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấpGiấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp cho doanh nghiệp, đăng ký đổi khác nộidung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanhnghiệp, đăng ký vận động chi nhánh, công sở đại diện, thông tin lập địa điểmkinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nếu như quá thời hạn bên trên màkhông được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thôngbáo yêu mong sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ đk doanh nghiệp thì fan thành lậpdoanh nghiệp bao gồm quyền năng khiếu nại theo nguyên lý của điều khoản về năng khiếu nại, tốcáo.

Điều 29. CấpGiấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được cấp thủ tục chứngnhận đk doanh nghiệp khi tất cả đủ các điều khiếu nại theo lý lẽ tại Điều 24 của qui định Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhận Giấychứng nhận đk doanh nghiệp thẳng tại cơ quan đăng ký sale hoặcđăng cam kết và trả phí tổn để dấn Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp qua dịch vụchuyển phát.

3. Kể từ ngày được cấp thủ tục chứngnhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gồm quyền vận động kinh doanh, trừ trườnghợp marketing ngành, nghề yêu ước phải tất cả điều kiện.

4. Doanh nghiệp gồm quyền yêu cầuCơ quan đăng ký sale cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp vàphải trả tổn phí theo quy định.

5. Lúc được cấp chứng từ chứng nhậnđăng ký kết doanh nghiệp new trong trường phù hợp đăng ký biến đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp, doanh nghiệp bắt buộc nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp cũhoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc sách vở và giấy tờ tương đương khác.

Điều 30. Hiệuđính thông tin trong Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp

1. Trường thích hợp phát hiện nội dungtrong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với văn bản hồ sơđăng ký kết doanh nghiệp thì doanh nghiệp bao gồm quyền gửi thông tin yêu ước cơ quanđăng ký marketing hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcho phù hợp với hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp đang nộp.

2. Cơ sở đăng ký marketing nhậnthông báo, chất vấn hồ sơ và tiến hành việc cấp lại Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp cho khách hàng trong thời hạn nhì ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhậnđược thông báo nếu tin tức trong thông báo của người sử dụng là chủ yếu xác.

Điều 31.Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Định kỳ vào tuần thiết bị hai hàngtháng, chống Đăng ký marketing cấp thức giấc gửi danh sách kèm thông tin về cácdoanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trước đó mang đến cơ quan quản lý ngành ghê tếkỹ thuật thuộc cấp, cơ sở đăng ký sale cấp huyện. Ở phần nhiều nơi gồm điều kiệnvề các đại lý hạ tầng technology thông tin thì hoàn toàn có thể thực hiện việc trao đổi thôngtin về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

2. Những tổ chức, cá nhân có thể đềnghị cơ quan đk kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanhnghiệp lưu lại tại hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp non sông và bắt buộc trảphí theo quy định.

Điều 32. Lệphí đk doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệpphải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ nước sơ đk doanh nghiệp.Lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan đk kinhdoanh hoặc đưa vào tài khoản của cơ quan đk kinh doanh. Lệ mức giá đăng kýdoanh nghiệp sẽ không được trả trả cho bạn trong trường thích hợp doanhnghiệp ko được cấp cho Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp.

Xem thêm: Tieu Su Anna Trương - Tiểu Sử Ca Sĩ Anna Trương

2. Bộ Tài chủ yếu chủ trì, phối hợpvới bộ Kế hoạch với Đầu tứ hướng dẫn nút lệ phí và việc sử dụng lệ phí tổn đăng kýdoanh nghiệp, đăng ký hộ khiếp doanh, đảm bảo bù đắp một trong những phần chi phí cho hoạt độngcủa cơ quan đăng ký kinh doanh. Tỷ lệ trích để lại đến cơ quan đăng ký kinhdoanh ko thấp hơn một nửa tổng số tiền thu được từ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp được tiến hành thống độc nhất trên toàn quốc.

Điều 33.Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông tin lập vị trí kinhdoanh

1. Làm hồ sơ đăng ký hoạt động chinhánh, văn phòng và công sở đại diện:

Khi ra đời chi nhánh, vănphòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diệntới phòng Đăng ký marketing cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện. Nộidung thông tin gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) thương hiệu và showroom trụ sở chủ yếu củadoanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, công sở đạidiện ý định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, vănphòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động củachi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, chỗ cư trú, số Giấychứng minh dân chúng hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá thể hợp pháp không giống quy địnhtại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu bỏ ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký kết của fan đạidiện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tạikhoản này, yêu cầu có:

- ra quyết định bằng văn bạn dạng và bảnsao biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên so với công ty nhiệm vụ hữu hạnhai member trở lên, của nhà sở hữ