Leesin mùa 12: bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ leesin mạnh nhất