Once in a while là gì

Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 48 của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng trung ương và Brandon phụ trách.Bạn vẫn xem: Every once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE & A WORKAHOLIC.Bạn đã xem: Every once in a while là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Bạn đang xem: Once in a while là gì


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems to lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan & Mike enjoy it, for sure. They seldom come lớn this place, but when they’re here, they often see their friends and relish the conversation with them.

Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Người trẻ tuổi tuổi ngồi không còn ghế trong tiệm. Tiếng mỉm cười tiếng nói vang khắp nơi; người nào cũng vui yêu thích khung cảnh dễ chịu và thoải mái này. Chắc hẳn rằng Mai Lan và Mike cũng vậy. Bọn họ ít lúc tới đây tuy vậy khi ở đây thì họ gặp các bạn và truyện trò rất vui.

MIKE: It’s good to see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui khi thấy mọi người quanh mình vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems khổng lồ be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy thư thả và có vẻ như không lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng được hưởng mọi lúc nắm này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học tập được tự này lúc tôi gọi một chuyện buổi tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to this coffee-shop. When was the last time we were here, vì you remember?

Cô vừa nói song khi chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đó là hồi nào, cô có nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, kia là những năm trước Lễ Tạ ơn. Mình đi cài đặt sắm, mua khá nhiều vì có phân phối giá tốt. Bản thân nghỉ tại đây để uống coffe và ăn uống bánh hạnh nhân tôi cực kỳ thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô bao gồm trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta new tới đây, rất hiếm như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nhé. Ở đây đáng yêu quá. Bọn chúng mình bận, nhưng lại sau kỳ thi, sẽ có rất nhiều thì giờ sống hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to be a salesperson at Macy’s, aren’t you? và I, I’m going to lớn intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên bọn họ có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán sản phẩm cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi cộng sự ở ngân hàng. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have khổng lồ stand up all the time. I’ll have lớn sit down & relax at break time.

MIKE: That’s right. I’ll have to lớn work hard at the bank, too. Both of us need to get experience in the workforce & we also need lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng sẽ phải thao tác nhiều sinh sống ngân hàng. Cả hai họ cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần phải để dành riêng thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vị you call a person who works very hard?

Anh luôn luôn nghĩ mang đến làm việc. Anh lo câu hỏi học ngơi nghỉ trường, rồi việc làm. Một người thao tác nhiều quá điện thoại tư vấn là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này tốt nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted to lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Những quá và hay bị say sưa. Hắn là 1 trong những người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh chưa hẳn là bạn nghiện rượu. Tôi không thích thấy anh la cà cố kỉnh ly rượu trong tay, không thao tác làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vày that, you know me!

Tôi không lúc nào làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh ko phải là một anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện có tác dụng việc. Anh làm việc cả ngày, không nghỉ ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là người nghiện rượu, cơ mà cũng không là tín đồ nghiện làm. Tôi còn ước ao làm các hơn. Tôi nghĩ về tôi tương đối lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh giỏi lắm. Anh chăm học siêng làm. Tôi thấy khó bì kịp với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là anh hùng của cô! Tôi ước gì đó là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee và this fun place.

Xem thêm: Mách Bạn Tuổi Quý Dậu Kinh Doanh Gì ? Kinh Doanh Gì Phù Hợp?

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC tức thị MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng trung khu và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.