Từ lâm chi khanh đến lâm khánh chi: những cơn đau xốc óc