Đăng ký doanh nghiệp

*

*

1.Chức năng:

- phòng Đăng ký sale có chức năng thực hiện đăng ký sale và quan sát và theo dõi tình hình hoạt động của các công ty lớn trên địa phận tỉnh.

Bạn đang xem: Đăng ký doanh nghiệp

- Phối hợp với các phòng chuyên môn trực trực thuộc sở planer và Đầu tư, những phòng chức năng của những Sở, ban, ngành và những huyện, tp liên quan lại trong quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các công ty trên địa phận tỉnh.

- chống Đăng cam kết kinh doanh có tài khoản và bé dấu riêng.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; cẩn thận tính hòa hợp lệ của hồ sơ đăng ký sale và cấp cho hoặc khước từ cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh cho bạn theo lao lý của biện pháp Doanh nghiệp.

2. Giải đáp doanh nghiệp với người thành lập và hoạt động doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng cam kết kinh doanh.

3. Xây dựng, quản lý, quản lý hệ thống thông tin về đăng ký marketing trong phạm vi của tỉnh; cung cấp tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vị địa phương cho Uỷ ban quần chúng tỉnh, cục Thuế tỉnh, viên Thống kê tỉnh, Cục cải cách và phát triển doanh nghiệp nhỏ dại và vừa thuộc bộ Kế hoạch cùng Đầu tư, các cơ quan có tương quan theo định kỳ, cho những tổ chức hoặc cá thể có yêu mong theo cơ chế của pháp luật.

4. Yêu mong doanh nghiệp report tình hình gớm doanh của bạn khi xét thấy cần thiết cho việc triển khai các biện pháp của cơ chế Doanh nghiệp; đôn đốc việc triển khai chế độ report hằng năm của doanh nghiệp.

5. Trực tiếp chất vấn hoặc kiến nghị cơ quan công ty nư­ớc bao gồm thẩm quyền bình chọn doanh nghiệp theo phần đông nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh;

6. Yêu ước doanh nghiệp tạm dứt kinh doanh ngành, nghề marketing có đk khi phát hiện tại doanh nghiệp không tồn tại đủ đk theo cơ chế của pháp luật.

7. Xử lý vi phạm những quy định về đăng ký marketing theo điều khoản của pháp luật; tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh và yêu mong doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo cách thức của chính sách doanh nghiệp.

8. Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp thực trạng và xử trí theo thẩm quyền những vi phạm sau đăng ký kinh doanh của những doanh nghiệp tại địa phương.

9. Thẩm định những đề án thành lập, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp lớn nhà nước vày tỉnh cai quản lý; tổng hợp tình trạng đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình cải cách và phát triển các công ty lớn thuộc các thành phần kinh tế tài chính khác.

10. Tham vấn sọan thảo chương trình, chiến lược sắp xếp, thay đổi phát triển doanh nghiệp lớn nhà nước vì chưng địa phương cai quản lý; cơ chế quản lý và cơ chế hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp bên nước và trở nên tân tiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc những thành phần tài chính trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm: Đọc Truyện Vợ Chồng Trẻ Con Bản Đẹp Chap 18 Next 19, Vợ Chồng Trẻ Con Bản Đẹp

11. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và chợt xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định; phần nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký sale cho cơ quan tất cả thẩm quyền.