Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ 10

Lý thuyết tổng hợp technology lớp 10 bài 53: xác minh kế hoạch marketing chọn thanh lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm nắm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện công nghệ 10. Mong muốn bộ tổng hợp lý thuyết công nghệ lớp 10 sẽ giúp học sinh củng thay kiến thức, ôn tập và ăn điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn công nghệ 10.

Bạn đang xem: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ 10


Bài 53: khẳng định kế hoạch kinh doanh

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I - CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH kinh doanh CỦA DOANH NGHIỆP:

Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sale theo nguyên lý “Bán cái thị trường cần”

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 nguyên tố cơ bản: nhu cầu thị trường, thực trạng phát triển kinh tế tài chính xã hội, phát dụng cụ hiện hành và khả năng doanh nghiệp

*

II - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH marketing CỦA DOANH NGHIỆP

1. Văn bản kế hoạch sale doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp hồ hết xây dựng kế hoạch sale trên các phương diện cơ phiên bản sau: Kế hoạch phân phối hàng, kế hoạch sở hữu hàng, chiến lược tài chính, planer lao động, kế hoạch sản xuất

*

2. Phương pháp lập kế hoạch sale của doanh nghiệp

*

Kế hoạch bán sản phẩm được xác định dựa bên trên tổng hợp nhu yếu thị trường thông qua các đơn đặt đơn hàng (hoặc hợp đồng cài đặt hàng) của khách hàng.

Trong trường đúng theo doanh nghiệp kinh doanh nhỏ thị ngôi trường thì kế hoạch bán sản phẩm xác định dựa trên cơ sở dự đoán yêu cầu thị trường.

Kế hoạch mua sắm chọn lựa được xác định cân xứng cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán sản phẩm của doanh nghiệp.

Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện con số lao cồn cần thực hiện và từng nhiều loại lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch sản xuất thành phầm doanh nghiệp được xác minh trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu yếu thị ngôi trường về thành phầm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý,năm….)

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Trong điều kiện kinh tế thị trường, những doanh nghiệp marketing theo nguyên tắc:

A. Phân phối cái gì cũng được

B. Cung cấp cái thị phần cần

C. Bán cái nhưng mà thu lợi nhuận cao

D. Buôn bán cái mà thị phần chưa lúc nào có


Đáp án:B. Buôn bán cái thị phần cần

Giải thích:Trong điều kiện tài chính thị trường, những doanh nghiệp marketing theo nguyên tắc: cung cấp cái thị trường cần – SGK trang 166


Câu 2:Mỗi doanh nghiệp đầy đủ xây dượng kế hoạch marketing trên những phương diện cơ phiên bản nào?

A. Chiến lược bán, kế hoạch cài đặt hàng

B. Chiến lược tài chính

C. Kế hoạch lao động và planer sản xuất

D. Cả A, B, C đông đảo đúng.


Đáp án:D. Cả A, B, C đa số đúng.

Giải thích:Mỗi doanh nghiệp gần như xây dượng kế hoạch sale trên những phương diện cơ bản: planer bán, kế hoạch mua sắm và chọn lựa . Planer tài chính. Kế hoạch lao đụng và kế hoạch tiếp tế – Hình 53.2 SGK trang 167


Câu 3:Kế hoạch vốn marketing được xác minh căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua sắm chọn lựa hóa

B. Chi phí trả công phu động

C. Chi phí nộp thuế

D. Cả A, B, C gần như đúng.

Xem thêm: Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2018, Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2019


Đáp án:D. Cả A, B, C mọi đúng.

Giải thích:Kế hoạch vốn kinh doanh được khẳng định căn cứ vào nhu cầu: mua hàng hóa. Tiền trả cần lao động. Chi phí nộp thuế - SGK trang 168


Câu 4:Yếu tố nào ko là câu chữ của kế hoạch sale của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch phát triển kinh tế

B. Kế hoạch mua, phân phối hàng

C. Kế hoạch sản xuất

D. Kế hoạch tài chính, lao động


Đáp án:A. Kế hoạch phát triển kinh tế

Giải thích:Yếu tố ko là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: kế hoạch phát triển kinh tế - SGK trang 168


Câu 5:Lập chiến lược kinh doanh của người tiêu dùng thường địa thế căn cứ vào mấy yếu hèn tố?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Đáp án:B. 4

Giải thích:Lập planer kinh doanh của bạn thường địa thế căn cứ vào 4 nhân tố - Hình 53.1 SGK trang 167


Câu 6:Căn cứ vào khả năng của khách hàng không bao gồm:

A. Vốn

B. Lao động

C. Nhà xưởng

D. Nhà trương


Đáp án:D. Chủ trương

Giải thích:Căn cứ vào khả năng của khách hàng không gồm những: Chủ trương - Hình 53.1 SGK trang 167


Câu 7:Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của công ty gồm mấy kế hoạch?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Đáp án:A. 5

Giải thích:Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm 5 chiến lược – Hình 53.3 SGK trang 168


Câu 8:Kế hoạch phân phối sản phẩm của công ty được xác định:

A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + chi phí công + tiền thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nấc lao cồn của một người

C. Mức chào bán kế hoạch (±) nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lượng sản xuất 1 mon × số tháng


Đáp án:D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Giải thích:Kế hoạch thêm vào sản phẩm của người sử dụng được xác định: năng lượng sản xuất 1 mon × số mon – Hình 53.3 SGK trang 168


Câu 9:Kế hoạch vốn gớm doanh của bạn được xác định căn cứ vào đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + chi phí thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định mức lao cồn của một người

C. Mức phân phối kế hoạch (±) yêu cầu dự trữ mặt hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 mon × số tháng


Đáp án:A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + tiền công + tiền thuế

Giải thích:Kế hoạch vốn khiếp doanh của khách hàng được khẳng định căn cứ vào sệt điểm: Vốn hàng hóa + chi phí công + chi phí thuế – Hình 53.3 SGK trang 168


Câu 10:Kế hoạch lao động đề xuất sử dụng của doanh nghiệp được miêu tả ở điểm sáng nào?

A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + chi phí công + tiền thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nút lao rượu cồn của một người

C. Mức phân phối kế hoạch (±) nhu cầu dự trữ sản phẩm hóa

D. Năng lực sản xuất 1 mon × số tháng


Đáp án:B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nút lao cồn của một người

Giải thích:Kế hoạch lao động phải sử dụng của doanh nghiệp được trình bày ở đặc điểm: Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định nút lao cồn của một người – Hình 53.3 SGK trang 168