Place An Order Là Gì

Muốn nắn trao đổi bệnh khoán, tín đồ đầu tư chi tiêu thường xuyên mtại một thông tin tài khoản với người môi giới với đặt mua qua đó.

Bạn đang xem: Place an order là gì


In June 2011, GoAir placed an order for 72 Airbus A320neo aircraft worth ₹32,400 crore (US$4.5 billion).
Vào tháng 6 năm 2011, GoAir sẽ đặt sản phẩm đến đồ vật cất cánh 72 Airbus A320neo trị giá bán 32400 crore (US$5.1 billion).
Lúc các bạn đặt hàng, công ty chúng tôi đã liên hệ cùng với ngân hàng xây dừng thẻ nhằm đảm bảo an toàn cách tiến hành thanh khô tân oán chính là đúng theo lệ.
On testing the S.S.19, the Air Ministry placed an order for 24 aircraft in September 1933, khổng lồ be named Gauntlet.
Lúc đã thí nghiệm S.S.19, Bộ Không quân sẽ đặt mua 24 dòng trong thời điểm tháng 9 năm 1933 với paydayloanssqa.comết tên là "Gauntlet".
If a customer places an order at 8 p.m. EST on Wednesday, at checkout, they"ll see "arrives by the following Thursday".
Nếu một khách hàng sản phẩm đặt hàng vào tầm khoảng 8 giờ tối trang bị Tư (theo múi tiếng chuẩn miền Đông), thì cơ hội xác nhận mua hàng, họ sẽ thấy hàng được "giao mang đến muộn nhất vào trong ngày máy Năm ngay sát nhất".
But in 1925 the sport society Dinamo placed an order for a 6.35 mm pocket pistol for sports and cipaydayloanssqa.comc needs.
Đến khoảng năm 1925 thì ông nhận thấy một trải đời tới từ tổ chức thể dục thể dục thể thao Dinamo được chính phủ bảo trợ về một loại súng sử dụng đạn 6.35milimet (.25ACP) để cần sử dụng mang lại thể dục cùng từ bỏ vệ.
On December 6, 2006, Lufthansa placed an order for 20 Boeing 747-8s, becoming the launch customer of the passenger model.
Ngày 6 mon 6 năm 2006 Lufthansa đặt sản phẩm trăng tròn mẫu Boeing 747-8, biến hóa thương hiệu vận động lớn nhất của nhiều loại sản phẩm công nghệ cất cánh này.
During December 1950, the AdA placed an order for three prototypes; on 23 July 1952, the first aircraft conducted its maiden flight.
Vào tháng 1hai năm 1950, Không quân Pháp đặt mặt hàng 3 ngulặng mẫu mã, với cái máy bay đầu tiên bay vào trong ngày 23 mon 7 1952.
The National Disaster Management Authority (NDMA) placed an order for 12 Dhruv helicopters equipped with a full medical suite, including ventilators & two stretchers.
Ban Quản lý Thiên tai Quốc gia (NDMA) đang đặt sản phẩm 12 chiếc Dhruv được trăng bị vừa đủ thứ y tế, bao gồm cả sản phẩm công nghệ phun khí dung và hai cáng.
The Indian Air Force (IAF) placed an order for more than 50 MiG-29s in 1980 while the aircraft was still in its initial development phase.
Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ đặt sở hữu rộng 50 cái MiG-29 vào năm 1980 trong khi nó vẫn đang vào quy trình phân phát triên ban sơ.
The retailer draws from a deck of cards for what the customer demands, và the manufacturer places an order which, in turn, becomes sản phẩm in four weeks.
Nhà nhỏ lẻ đúc rút từ 1 cỗ bài bác mang lại đa số gì quý khách tận hưởng, cùng nhà cung cấp đặt hàng, đến lượt nó, sẽ vươn lên là thành phầm trong bốn tuần.
Even before its first flight, the USAAF placed an order on 27 June 1941 for two prototypes of an enlarged version powered by the same V-1710-47.
Ngay trước khi nó cất cánh chuyến cất cánh thứ nhất, Không lực đang đặt hàng nhì chiếc nguyên ổn chủng loại vào ngày 27 mon 6 năm 1941 về một phiên bản to hơn gắn cùng hình trạng động cơ V-1710-47.
The emperor was so well pleased with the performance of Iduna that he placed an order with the naval architect Smith for the construction of a larger and improved version.
Hoàng đế ưa thích cùng với hiệu suất của Iduna tiếp đến ông sẽ đặt hàng với kiến trúc sư hải quân Smith để phát hành một phiên bạn dạng to hơn với đổi mới.
The Royal Navy placed an order for seven Tribals on 10 March 1936, with a second group of nine Tribals ordered on 9 June for two flotillas" worth of ships.
Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đặt mặt hàng bảy dòng lớp Tribal vào ngày 10 mon 3 năm 1936, và một đợt thứ nhị gồm chín dòng vào ngày 9 tháng 6 cho một lực lượng gồm hai chi hạm chiến.
In 1921, the Imperial Japanese Navy placed an order with the newly established aircraft subsidiary of Tập đoàn Mitsubishi for three types of carrier-based aircraft, consisting of a fighter, reconnaissance aircraft & torpebởi bomber.
Vào năm 1921, Hải quân Đế quốc Nhật Bản đặt mặt hàng thuộc Trụ sở sản phẩm không vừa mới thành lập và hoạt động của Tập đoàn Mitsubishi tía đẳng cấp thiết bị bay để chuyển động trên những tàu sân bay, gồm một trang bị bay tiêm kích, một vật dụng cất cánh trinh thám cùng một sản phẩm công nghệ bay ném nhẹm ngư lôi.
On 19 November 2007, the Croatian Ministry of Defence placed an order for an experimental batch of 50 rifles to be tested by the Croatian contingent currently deployed in Afghanistung within the ISAF.
Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Bộ Quốc phòng Croatia vẫn ra lệnh cho một dịp thí nghiệm bao gồm 50 súng được phân tích bởi nô lệ Croatia đóng tại Afghanistung cùng rất những nô lệ bảo quản chủ quyền Liên Hợp Quốc (ISAF).
Minister of Defence Torsten Nilsson arbitrarily placed an order of 80 Mk 3, with Swedish Army designation stridsvagn 81 (strv 81), around new year 1952/1953, with the first delivery in April 1953.

Xem thêm: Lời Khuyên Khi Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Đèn Trang Trí Cần Bao Nhiêu Vốn


Sở trưởng Sở quốc chống Torsten Nilsson vẫn tự luôn tiện đặt hàng 80 chiếc Centurion Mk 3 trong thời gian 1952/1953, đợt thừa nhận số 1 tiên trong tháng 4 năm 1953.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M