Pocket money là gì

Pocket Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và giải đáp biện pháp thực hiện Pocket Money - Definition Pocket Money - Kinch tế


tin tức thuật ngữ

Tiếng Anh Pocket Money
Tiếng Việt Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt
Chủ đề Kinch tế

Định nghĩa - Khái niệm

Pocket Money là gì?

Tiền tiêu vặt là một trong những chi phí được đưa ra hoặc được phân chia thường theo chu trình cho một mục đích rõ ràng. Trong bối cảnh của trẻ em, cha mẹ có thể cung ứng một khoản trợ cung cấp (chi phí tiêu vặt) cho bé họ nhằm đầu tư chi tiêu cá thể linh tinc. Trong ngành xuất bản, nó có thể là một trong những khoản được phân bổ cho 1 hạng mục quá trình rõ ràng như thể một trong những phần của hợp đồng toàn diện.

Bạn đang xem: Pocket money là gì

Pocket Money là Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinc tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Pocket Money nghĩa là Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt.

Người hỗ trợ trợ cấp thường nỗ lực điều hành và kiểm soát cách thức hoặc thời gian quý khách chi tiêu để nó đáp ứng nhu cầu kim chỉ nam của tín đồ cung cấp tiền. Người hỗ trợ trợ cấp cho hay chỉ định và hướng dẫn mục đích và rất có thể áp dụng các phương án kiểm soát nhằm bảo vệ rằng chi phí chỉ được áp dụng mang lại mục đích đó.

Definition: Pocket money is an amount of money given or allotted usually at regular intervals for a specific purpose. In the context of children, parents may provide an allowance (British English: pocket money) lớn their child for their miscellaneous personal spending. In the construction industry it may be an amount allocated to a specific thành phầm of work as part of an overall contract.

Xem thêm:

lấy ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Ví dụ: Trợ cấp cho của phụ huynh hoàn toàn có thể được ảnh hưởng nhằm dạy quản lý chi phí mang lại trẻ em và rất có thể là vô ĐK hoặc gắn sát với bài toán xong những quá trình hoặc thành tựu của những lớp ví dụ.

Thuật ngữ kiểu như - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Pocket Money

Tổng kết

Trên đây là đọc tin giúp người dùng đọc rõ rộng về thuật ngữ Kinc tế Pocket Money là gì? (tuyệt Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt nghĩa là gì?) Định nghĩa Pocket Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn giải pháp thực hiện Pocket Money / Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt. Truy cập paydayloanssqa.com nhằm tra cứu giúp thông báo những thuật ngữ kinh tế, IT được update liên tục