RETURN 0 LÀ GÌ

lệnh return 0; là sao, ai rất có thể giải đam mê hộ ko?em dùng tubor C++ 4.5 nhiều khi bổ đi giỏi thêm vào mọi ko thấy không giống nhau gì.

Bạn đang xem: Return 0 là gì

trả lời cùng với trích dẫn

*
Banned
*

Trong C hay C++ , một hàm có mức giá trị trả về là hình dạng bool (loại hàm kiểm tra) thì tương ứng với hàm trả về thứ hạng int tương xứng như sau: - hàm trả về true thì tương ứng với trả về loại int không giống 0. - hàm trả về false thì khớp ứng với trả về kiểu dáng int bằng 0.Như vậy return 0 có nghĩa là return false.
vấn đáp cùng cùng với trích dẫn

nghĩa là trả về quý giá đúng hoặc sai, dẫu vậy mình vẫn chưa rõ lắm, bạn có thể nói kĩ hơn ko, xuất xắc lấy mang lại mình dòng VD cang tốt, cảm ơnnhư ngơi nghỉ trường phù hợp của mình:
#include#includevoidmain(){inta,b;printf(" haynhapgiatriavab");scanf("%d%d",&a,&b);if(a>b)printf(" giatria=%dlonhongiatrib=%d",a,b);elseif(a=b)printf(" giatriabanggiatribvabang%d",a);elseprintf(" giatria%dnhohongiatrib%d",a,b);getch();//return0;
#include#includeintmain(){inta,b;printf(" haynhapgiatriavab");scanf("%d%d",&a,&b);if(a>b)printf(" giatria=%dlonhongiatrib=%d",a,b);elseif(a=b)printf(" giatriabanggiatribvabang%d",a);elseprintf(" giatria%dnhohongiatrib%d",a,b);getch();return0;
nếu vào main gồm cái hàm đó thì không có công dụng gì cả. Vày nó chạy chương trình mang lại đó là chấm dứt thôi.
cảm ơn. Cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(" hay nhap gia tri a va b");scanf("%d%d",&a,&b);if (a>b)printf(" gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d",a,b);else if(a=b)printf(" gia tri a bang gia tri b va bang %d",a);elseprintf(" gia tri a %d nho hon gia tri b %d",a,b);getch();return 0;sai nơi đâu thế, chạy cơ mà ko hoàn chỉnh, chán
không hoàn hảo ở nơi nào vậy bạn. Loại hàm này là khi hiển thị hoàn thành thì nó dừng lại vì chúng ta có hàm getch();
cảm ơn. Cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(" tuyệt nhap gia tri a va b");scanf("%d%d",&a,&b);if (a>b)printf(" gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d",a,b);else if(a=b) //phải là (a==b) đó là so sánh chứ ko phải gánprintf(" gia tri a bang gia tri b va bang %d",a);elseprintf(" gia tri a %d nho hon gia tri b %d",a,b);getch();return 0;sai ở chỗ nào thế, chạy mà lại ko hoàn chỉnh, chán
Chào bạn!Giá trị trả ra của một hàm vì ý thiết bị của bạn thiết kế, tùy theo giá trị này mà tiến hành những xử lý tương xứng với cực hiếm trả ra.Return 0 có nghĩa là flase còn return 1 tức là true, điều này tùy quan điểm của mỗi người thôi.Xét hàm strcmp() dùng kiểm tra 2 chuỗi gồm giống nhau tuyệt không, cực hiếm trả ra là 0 tức thị 2 chuỗi kiểu như nhau.Nếu gồm dịp chúng ta hãy liếc qua các chiếc code nhưng người nước ngoài viết, với chúng ta return 0 tức là error none ( không tồn tại lỗi xảy ra ).Thân!

Xem thêm: My Little Pony Merchandise New Bishoujo Statues Available To Order

Quick NavigationThắc mắc lập trình sẵn C/C++/C++0xTopCác quanh vùng của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE và REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ