Sách Cho Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

►Vận Chuyển với Giao hàng:

quý khách hàng thừa nhận sách từ 1-3 ngày kể từ thời điểm paydayloanssqa.com call điện xác thực đơn hàng.


Bạn đang xem: Sách cho ngành kinh doanh quốc tế

►Cam kết Bản Quyền

quý khách được kiểm soát unique sách, nếu không đúng phiên bản quyền bạn có thể khước từ thừa nhận mặt hàng.


►Thanh hao toán:

quý khách hàng bình chọn sách với thanh khô toán thù bởi chi phí mặt trực tiếp mang lại nhân viên Ship hàng trên toàn nước.


TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Contents

Unit 1: International trade

Unit 2: Foreign direct investment

Unit 3: Foreignexchange trading

Unit 4: Payment in international trade

Unit 5: Markting

Unit 6: Transport

Unit 7: Marine cargoinsurance

Unit 8: Multinational corporations

Unit 9: Merger and acquisition

Unit 10:Arbitration

paydayloanssqa.com trân trọng giới thiệu!


*

SÁCH SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009) VỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM năm ngoái (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017)
*

*

*

SÁCH HỆ THỐNG PHÁP.. LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) TẬP 1
*

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BPO THAY THẾ L/C – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY TẮC THỐNG NHẤT ĐỐI VỚI NGHĨA VỊ THANH TOÁN CẢU NGÂN HÀNG (GS.TS.ĐINH XUÂN TRÌNH)

Xem thêm: Căn Cứ Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Giải Bài Tập Công Nghệ 10

*